Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB748 İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam hukuk usulünde nassların dışında başvurulan aklî delillerin mahiyeti, meşruiyeti ve işleyişini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdülkadir Şener, Kıyas, İstihsan, İstislah Hallâf, Mesâdiru’t-Teşrii’l-İslami Osman Şahin, “İslam hukuk metodolojisinde zerayi ve uygulaması” İHAD Osman Şahin, “İstihsanın akli gerekçeleri ve bazı uygulama şekilleri” Dinbilimleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuk usulünde nassların dışında başvurulan aklî delillerin mahiyeti, meşruiyeti ve işleyişi ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 4 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 2 10 20
27 Makale Yazma 1 10 10
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam hukuk ususlünde kaynak kavramı
2 İslam hukuk usulünde nakli ve akli deliller
3 Kıyas ve delilleri
4 Hükümlerin talili meselesi
5 İstihsan ve kaynak değeri
6 İstihsanın bazı uygulama şekilleri
7 Maslahat çeşitleri
8 Ara sınav (Ödev değerlendirme)
9 Zarurî, hâcî ve tahsinî maslahatlar ve mükemmilâtları
10 Maslahatı mürselenin kaynak değeri
11 Örf ve kaynak değeri
12 Örf delilinin uygulama şartları
13 İstishab ve kaynak değeri
14 İstishaba bina edilen temel kurallar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293622 İslam hukuk metodolojisini etkin bir şekilde kullabilme
2 1293623 Hayatın sosyal ve hukuki yansımaları hakkında tespitler yapabilme ve çözüm üretebilme
3 1293619 İslam hukukuna ait kaynaklarda bulunan bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
4 1293620 İslam hukukuna ait konuları küresel ölçekte sebep-sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme
5 1293624 İslam hukukuna ait konuları bilimsel yolla yazabilme
6 1293621 Güncel sorunları klasik bilgilerle çözümleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4
2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3
6 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek