Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB749 İslam İktisadının Temel İlkeleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam hukukunda iktisadın ana konularıyla, İslam ekonomisine yön veren temel ilkeleri kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukukunda iktisadın ana konuları ile İslam iktisadının temel ilkeleri ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
17 Alan Çalışması 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
34 Okuma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisadi faaliyetin önemi ve modern dünyada iktisat algısı
2 İslam iktisadının kaynakları
3 İslam iktisadının genel amaçları
4 İslam iktisadının temel ilkeleri
5 İkili (özel-kamu) mülkiyet sistemi
6 Üretim: sermaye, emek, çalışma ve teşebbüs
7 Kamu gelirleri: vergi, zekat ve dini-mali cezalar
8 Ara sınav (Ödev değerlendirme)
9 Ticaret
10 Bölüşüm: para, fiyat, ücret ve kâr ilkeleri
11 Faiz, israf, ihtikar yasağı
12 Devletin piyasalara müdahalesinin sınırı (narh koyma)
13 Sigorta, borsa, bankacılık sisteminin İslam hukukundaki yeri
14 İslami bankacılık ve kredi temin yolları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58223 1403122 İslam iktisadının temel ilkelerini kavrayabilme
58224 1408730 İktisadi hayatın sosyal ve hukuki yansımaları hakkında tespitler yapabilme ve çözüm üretebilme
58225 1420095 İslam hukuku ile modern hukuk arasında disiplinler arası karşılaştırmalar yapabilme
58226 1423161 İslam hukukuna ait konuları küresel ölçekte sebep-sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme
58227 1376979 İslam hukukuna ait konuları bilimsel yolla yazabilme
58228 1382411 Güncel sorunları klasik bilgilerle çözümleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,