Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB765 Sosyal Kelam 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yaşayan tanrı tasavvurlarını ve halk inançlarını İslam’ın temelleri ışığında değerlendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Faruk SANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şaban Ali DÜZGÜN, Sosyal Teoloji, Ankara, 1999. Ramazan BİÇER, Süleyman AKKUŞ, Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları Sempozyumu, Sakarya, 2005. Şaban Ali DÜZGÜN, Allah, Tabiat ve Tarih, Ankara, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşayan toplumun Allah anlayışı ve bu anlayışın doğurduğu dini sorunlar incelenecek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Kelam kavramının kapsam alanı
2 Kelam geleneğinin halk inançlarına etkisi
3 Bilimsel ve teolojik alan
4 Bilimsel ve teolojik dil
5 Varlık Tasavvuru: Allah, Alem ve İnsan I
6 Varlık Tasavvuru: Allah, Alem ve İnsan II
7 Allah insan ilişkisindeki temel belirleyenler
8 Ara Sınav
9 Ontolojik ve Epistemolojik Allah tasavvurları I
10 Ontolojik ve Epistemolojik Allah tasavvurları II
11 Tabiat teolojisi
12 Teolojik olanın objektifleşme alanı olarak tarih.
13 Modern dönem düşünürlerinin alana katkıları
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544046 Yaşayan Tanrı tasavvurlarını dinin temelleri ışığında değerlendirebilecek
2 1544047 Allah tasavvurunun Kur’an’daki delillerini kavrayacak
3 1544048 Sosyal Kelam bağlamında modernist düşünürlerin görüşlerini tahkik edebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4
2 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4
3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek