Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB769 Klasik Arap Edebiyatı ve Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Arap Edebiyatının klasik kaynakları hakkında bilgi edindirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Osman KESKİNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arap Edebiyatında Kaynaklar Doç.Dr. Kenan Demirayak Prof.Dr. M. Sadi Çöğenli Tabakâtü’l-Muellifîn Kitapları Öğretim Üyesi Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Arap Edebiyatı (Şiir, edebî tenkit, edebiyat tarihi, lugatlar, filolojik eserler, gramer kitapları, şevâhid şerhleri, gramer ekolleri vb.) kaynakları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EDEBİYAT KİTAPLARI Ansiklopedik Edebiyat kitapları
2 Şiir mecmuaları
3 Şiir Divanları
4 Edebî Tenkit ve Belâgat kitapları
5 Meseller ile ilgili kitaplar. Arûz ve Kâfiye ile ilgili kitaplar
6 Lugatlar
7 Filolojik eserler
8 Gramer Kitapları
9 Şevâhid şerhleri. Edatlar ile ilgili Kitaplar
10 Gramer Ekolleri ve ihtilaflar hakkındaki kitaplar
11 Biyoğrafya Kitapları
12 Aynı konuya devam edilecek
13 Bibliyoğrafya ve İndeks Kitapları
14 Tarih Kitapları, Coğrafya ve Seyahatname kitapları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69359 1383353 Arap Dili grameri, belâgatı ve edebiyatının temel kaynakları hakkında bilgi edindirmek
69360 1401240 Arap Dili ekollerinin dilbilimsel görüşlerini arka planlarıyla öğrenme ve anlama becerisi kazandırmak
69361 1404037 Klasik ve güncel literatür bilgisi kazandırmak
69362 1404158 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisi kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,