Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB770 Kur'an Ayetlerinde Garip Kelimeler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Anabilim dalının temel Kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîmde geçen garib kelimeleri yapılarıyla ve anlamlarıyla öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Osman KESKİNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an âyetlerinde geçen nâdir kullanımlı ve Araplara yabancı kelimeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arap dilinde nadir Kullanılan kelimeler.
2 Farsça kökenli kelimeler: 15 garib kelime ve bu kelimelerin geçtiği âyetler ve tercümeleri.
3 Süryanca kökenli kelimeler: 4 garib kelime ve bu kelimelerin geçtiği âyetler ve tercümeleri. Nabatca kökenli kelimeler: 9 kelime
4 Latince kelimeler: 5, İbranca: 5, Eski Mısır (Kıptî) dilinden Arapçaya geçen kelimeler: 7, Yunanca: 1, Zencî dilinden: 2 ve bu kelimelerin geçtiği âyetler ve tercümeleri.
5 Nabatca’dan: 11, Çince’den: 1, Yemen Dilinden: 4, Hadramevt dilinden: 4 ve bu kelimelerin geçtiği âyetler ve tercümeleri.
6 Himyer dilinden: 19 garib kelime ve bu kelimelerin geçtiği âyetler ve tercümeleri.
7 Sebe’ dilinden: 2, Uman dilinden: 4, Habeş dilinden: 17 kelime ve bu kelimelerin geçtiği âyetler ve tercümeleri.
8 Arap dilinde nadir kullanılan kelimeler; alfabeti sırayla: Elif: Âyetler, kadim şiirler, darb-ı meseller vb.
9 Be, Te, Se(peltek);Âyetler, kadim şiirler, darb-ı meseller vb.
10 Cim ve Ha, Âyetler, kadim şiirler, darb-ı meseller vb.
11 Hı(üst noktalı hâ), Dâl, zel(peltek); Âyetler, kadim şiirler, darb-ı meseller vb.
12 Râ’, Zây; Âyetler, kadim şiirler, darb-ı meseller vb.
13 Sîn ve Şın; Âyetler, kadim şiirler, darb-ı meseller vb.
14 Sâd ve Dâd; Âyetler, kadim şiirler, darb-ı meseller vb.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69398 1380268 İslâm’ın doğuşuyla ortaya çıkan garib ilminin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
69399 1376754 Kur’an âyetlerinde geçen garib kelime ve etimolojileri yanında hangi lehçe ve hangi dil kökenli oldukları hakkında bilgi edinir.
69400 1403640 Arap dili ve Belâgatına dair temel kaynak ve metinleri okuyup anlama becerisi kazanır.
69401 1375006 Bu alanda yazılmış klasik ve güncel literatür bilgisi elde eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,