Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB773 Arap Filolojisinde Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Modern Arap filolojisini tanımak ve klasik dönemle karşılaştırma yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç . Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vafi, İlmü’l-luga, Vafşi, Fıkhu’l-luga, Sibeveyy, el-Kitab, Rummani, İbn Sikkit, İbn Cinni, Suyuti’nin eserleri

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arap filolojisinde modern kuramların tanınması, tarihsel arka planının tespiti, dil felsefesi ve dilcilerin modern dilbilimlerinin uygulama şekilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Filolojiye giriş
2 İlmu’l-luga terimi ve bilimsel içerik
3 Fıkhu’l-luga terimi ve bilimsel içerik
4 Klasik filolojinin varlığı sorunu
5 Klasik dönem araştırmaları
6 Arap dil felsefesinin varlığı sorunu
7 Klasik yaklaşımlar ve temel filolojik dinamikler
8 Batıda ve Araplarda modern filoloji değerlendirme biçimleri
9 Modern dilbilimleri ışığında filoloji
10 Modern filolojinin temsilcileri
11 Modern filolojinin temsilcileri
12 Modern filolojinin temsilcileri
13 Klasik
14 Modern filoloji ve içerik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
70191 1381400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
70192 1401705 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
70193 1403968 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
70194 1377473 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
70195 1383281 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
70196 1395586 Alana ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,