Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB785 Oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlere Yaklaşımları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Oryantalistleri Kur'ân-ı Kerîm ve Kıraatlere yaklaşımlarını ele almak ve Kur'ân-ı Kerîm'i yorumlamadaki farklılıkları incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Hatice Şahin Aynur

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Selahattin Sönmezsoy, Kur'ân ve Oryantalistler, Fecr Yayınları, 1998 Hayrettin Öztürk, Kur'ân ve Şarkıyatçılar, Bilim Kent Yayıncılık

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Oryantalistler, Kıraat, Kur'ân-ı Kerîm Yorum, Analiz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 14 3 42
2 Final Sınavı 1 3 3
17 Alan Çalışması 15 5 75
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 Kavramsal Çerçeve 2 oryantalizmin Doğuşu 3 Oryantalizmin Tarihçesi 4 Oryantalizmin Kıraatlere Yaklaşımı 5Oryantalizmin Kur'ân-ı Kerîm'e Yaklaşımı 6 Oryantalistlerin Hz. Peygambere Yaklaşımları 7 Oryantalistlerin Kur'ân'ın Kaynağını Sorgulamaları 8 Oryantalizmin Müslümanları Ötekileştirme süreci 9 Meşhur Oryantalistler 10 Oryantalizmin Amacı 11 Gelinen Noktada Oryantalizmin İslâm'a Etkisi 12 İslâmî Araştırmalarda Oryantalizmin Yeri 13 Başlıca Oryantalist Literatür 14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546318 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1546319 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 1546320 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,