Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB787 Şia ve Kur’an Tefsiri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Şiî Tefsir ekolünün ortaya çıkışı, önemli Şiî müfessirler ve onların eserleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep DEMİR

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tefsirde Ehl-i Sünnet& Şia Polemikleri Ayyaşî, Tefsîru’l-Ayyâşî, Beyrut 1991. Kummî, Tefsiru’l-Kummî, Beyrut 1991. Tûsî , et-Tibyân fî Tefsîri’l- Kur’an, Beyrut trs. Tabersî, Mecmeu’l-Beyân fî Tefsîri’l- Kur’an, Beyrut 1997. Tabatabaî, el-Mîzan fî Tefsîri’l- Kur’an, Beyrut 1997. Mazlum Uyar, İmâmiyye Şiasında Düşünce Ekolleri: Ahbârîlik, İstanbul 2000. Mazlum Uyar, Şiî ulemanın otoritesinin Temelleri, İstanbul 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Şiî tefsirin ilk, orta, geç ve son dönemde geçirdiği evreler ve değişimler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 21
11 Soru-Yanıt 14 1 21
19 Beyin Fırtınası 14 1 21
29 Bireysel Çalışma 14 1 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 21
34 Okuma 14 1 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir mezhep olarak Şia
2 Tefsir Tarihinde Şia
3 Ayyaşî Tefsirinden örnek metinler (I)
4 Ayyaşî Tefsirinden örnek metinler (II)
5 Kummî Tefsirinden örnek metinler (I)
6 Kummî tefsirinden örnek metinler (II)
7 Tûsî Tefsirinden örnek metinler (I)
8 Tûsî Tefsirinden örnek metinler (II)
9 Tusî Tefsirinden örnek metinler (III)
10 Tabersî Tefsirinden örnek metinler (I)
11 Tabersî Tefsirinden örnek metinler (II)
12 Tabatabaî tefsirinden örnek metinler (I)
13 Tabatabaî Tefsirinden örnek metinler (II)
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1719408 Bir mezhep olarak Şia hakkında bilgi edinir.
2 1719409 Şia’nın önemli müfessirlerini tanır.
3 1719410 Şia’nın tefsire dair önemli eserlerini tanır.
4 1719411 Şia’nın içindeki farklı görüşlerden haberdar olur.
5 1719412 Şia ile Ehl-i sünnet arasında mukayeseler yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,