Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB791 Hadis Metinlerinde Ravi Tasarrufları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hadislerin yanlış naklinde ravi tasarrufları önemli bir etkendir. Dolayısıyla hadislerin doğru tespiti ve anlaşılması için bu konuda bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Dersin amacı öğrenciye bu konudaki temel bazı noktaları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Doğanay, Süleyman, Hadis Rivayetinde Ravi Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler, İstanbul 2009. 2- Erul, Bünyamin, “Rivayet Metinlerinde Ravilerin Tasarrufları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: XLII, s. 173-212. 3- Akgün, Hüseyin, “Mütekaddimûn Âlimlerin Hadislerin Aslını Tespit İçin Kullandıkları İki Kavram: “Aslu’l-hadîs” ve “Mahfûz””, Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt: 7, sayı: 14 (2014), s. 89-108. 4- Akgün, Hüseyin, “Râvi Tasarruflarının Rivâyetlere Etkisi “Hz. Peygamber’e Otuz Erkek Gücünün Verildiği” Örneği, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 22 (2013), s. 43-65. 5- Akgün, Hüseyin, ““Giyinik Çıplaklar” Hadisinin Aslının Tespiti ve Ka'bü'l-Ahbâr Kaynaklı Rivâyetlerin Ref'i Meselesi", Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt:9 sayı:17, 2016, s. 117-143. 6- Suiçmez, Yusuf, “Hadisin Güncelleştirilmesi ve Yorumun Hadisleşmesi”, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2009, cilt: VII, sayı: 2, s. 63-84 7- Akgün, Hüseyin, “Umirtu en Ukâtile’n-Nâse” Hadisinin Rivâyet Farklılıkları Hakkında Bir İnceleme, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2014, cilt: XIV, sayı: 2, s. 49-90 8- Erul, Bünyamin, “Yorum-rivayet ilişkisi: Yorumun rivayete katkısı ve rivayetin yoruma etkisi”, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması [Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri], 29-30 Mayıs 2004/Bursa, 2005, s. 97-114

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Derste rivayet sistemi, ezberden ve kitaptan rivayetin şartları, mana ile rivayet, tashif, tahrif vb. ravi tasarrufları ile ilgili konularda bilgi verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
34 Okuma 5 5 25
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rivayet Sisteminin Hadisin Güvenilirliği Açısından Önemi
2 Rivayet Sisteminde Güveni Sağlayan Yöntemler (ahz ve tahammül)
3 Ezber veya Kitaptan Rivayetin Temel Kuralları
4 Lafız Rivayetinin İmkanı ve Gerekliliği
5 Mana Rivayeti ve Kabul Edilebilirlik Şartları
6 Muhtasar Rivayet ve Kuralları
7 Tashîf ve Hadis Metninde Ortaya Çıkardığı Problemler
8 Tashîf ve Hadis Metninde Ortaya Çıkardığı Problemler
9 Tahrif nedir? Hadis Açısından Problemi ve Literatürü
10 Lahn Yapılışı, Hadisin Anlaşılmasına Etkisi
11 Kalb. Hadisin Güvenilirliğine verdiği Zarar ve Çözümü
12 Metin Hatalarını Düzeltme Yöntemleri
13 Metin Hatalarını Düzeltmede İsnaddan Yararlanma
14 Metin Hatalarını Düzeltmede Metin Karşılaştırmadan Yararlanma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512062 Rivayet Sisteminin Hadisin Güvenilirliği Açısından Önemini öğrenir.
2 1512063 Rivayet Sisteminde Güveni Sağlayan Yöntemleri öğrenir.
3 1512064 Ezber veya Kitaptan Rivayetin Temel Kurallarını öğrenir.
4 1512065 Lafız Rivayetinin İmkânı ve Gerekliliğini öğrenir.
5 1512066 Mana Rivayeti ve Kabul Edilebilirlik Şartlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
2 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4
3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 3
4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5
5 5 4 2 3 5 5 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek