Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HTL505 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türkiye'de yaşanan anayasal gelişmeler üzerinde bütün hukuki yönleriyle durulması amaçlanmaktadır. Osmanlı'dan başlayarak günümüze değil yapılmış ve uygulanmış anayasalar, diğer anayasal metinler ve gelişmeler bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Günümüzde süre giden anayasa üzerine tartışmalar son çeyrek yüzyılda yapılan anayasa değişiklikleri de ele alınmak suretiyle gözden geçirilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin Keçeligil

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Demokrasi ve hukuk devleti konusu bütün yönleriyle ele alınmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Anayasa Hukuku (Kemal Gözler), Demokratik Anayasa (Ece Göztepe), Anayasa Hukuku (Ergun Özbudun), Anayasa Hukuku (Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu) Anayasa Teorisi (Otto Depenheuer, Christoph Grabenwaeter; Çeviri Editörü: İlyas Doğan)

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Senedi-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanun-i Esasi, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası. Anayasa değişiklikleri, siyasi partiler, seçimler, referandumlar.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 1 30 30
11 Soru-Yanıt 15 5 75
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasa Nedir? https://yokdersleri.yok.gov.tr/
2 Anayasa Kültürü ve Kavramı
3 Anayasal Devlet (Anayasa'nın Devleti)
4 Osmanlı İmparatorluğu'nda Anayasal Gelişmeler-1
5 Osmanlı İmparatorluğu'nda Anayasal Gelişmeler-2
6 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
7 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve 1961 Anayasası
8 12 Mart 1971 Muhtırası ve 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
9 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve 1982 Anayasasının Hazırlanması https://yokdersleri.yok.gov.tr/
10 1982 Anayasası: Temel İlkeler, Temel Hak ve Hürriyetler
11 Türkiye'de Anayasa Tartışmaları
12 Federalizm, Laiklik ve Din Hürriyeti, Hükumet Sistemi Tartışmaları
13 Anayasa Yargısı ve Anayasa Yargısının Meşruiyeti
14 Anayasa Mahkemesi ve Yargısal Aktivizm
15 Yıl Sonu Sınavı ve Ödev Değerlendirmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75435 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75436 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75437 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75438 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75441 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 75439 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 75440 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 75442 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 75443 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 75444 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 75434 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak