Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL504 Finansal Yönetim 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere net bugünkü değer ve sermaye yatırımlarını değerleme,firma değerlemesi,halka arz ve şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarının değerlendirilmesini kapsayan konularda derin anlayış ve beceriler edinme konusunda olanak sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Süleyman İÇ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burak KAHYAOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Capital Budgeting and Longterm Financing Decisions, Neil Seitz and Mitch Ellison, 4.th ed.,South Western Publishing (Thompson), 2005. Corporate Finance, Stephen A. Ross, Radolph W. Westerfield,Jeffrey F. Jaffe,9th ed.,McGrawHill Irwin, 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste net bugünkü değer ve sermaye yatırımlarını değerleme, sermaye yapısı,firma değerlemesi, halka arz, ve şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarının değerlendirilmesi kapsanacak.ve ilgili vakalar tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 6 1 6
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 4 6 24
23 Proje Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Finansmanınıda İleri Konulara Giriş
2 Risk, Sermaye Maliyeti ve Sermaye Bütçelemesi
3 Örnek Olay Çalışması 1:
4 Sermaye Yapısı: Temel Kavramlar
5 Örnek Olay Çalışması 2:
6 Sermaye Yapısı: Borç Kullanımı Limitleri
7 Örnek Olay Çalışması 3:
8 Örnek Olay Çalışması 4
9 Değerleme ve Yapısında Kaldıraç Bulunan Şirketin Sermaye Bütçelemesi
10 Örnek OLay Çalışması 5
11 Arasınav
12 Halka Arz
13 Örnek Olay Çalışması 6:
14 Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları
15 Örnek Olay Çalışması 7
16 Dönemin gözden geçirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54633 1475965 Net Bugünkü Değer yönteminin şirketin sermaye yapısında borç bulunup bulunmamasından, şirketin vergi verip vermemesinden bağımsız olarak yaratılan refahı ölçtüğünü doğrulayabilecektir.
54634 1475966 Modigliani Miller Önermelerini örneklerle yorumlayabilecektir.
54635 1475967 Sermaye yapısında borç bulunan firmanın Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yaklaşımı , Sermayeye Akış Yaklaşımı ve Ortalama Sermaye Maliyeti Yaklaşımı değerlemesini yaparak yöntemleri uygun yerde kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75512 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 75513 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75514 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 75515 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 75516 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 75517 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 75518 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 75519 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 75520 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 75521 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 75522 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 75538 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
13 75523 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 75539 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 75524 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 75540 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 75525 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 75526 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 75527 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 75528 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 75529 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 75530 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 75531 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 75532 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 75533 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 75534 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 75535 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 75536 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 75537 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
54633 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4
54634 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 5
54635 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek