Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞN501 Genel İşletme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere işletme ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve uygulamaları kazandırmaktır. Bu kapsamda işletme kavramı, yönetim, işletme fonksiyonları, işletmenin kuruluş süreci gibi konular öğrencilere anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletme, Girişimcilik, İşletme Fonksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 20 40
23 Proje Sunma 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Fonksiyonları; Üretim Fonksiyonu; Üretim Kavramı ve Önemi, Üretimin Özellikleri, Üretim Türleri, Üretim Sistemleri, Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi
2 Üretim Yönetimi, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü ve Yönetimi, Kalite Kontrolü ve Yönetimi, TKY
3 Pazarlama Fonksiyonu; Pazarlama Kavramı ve Önemi, Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler, Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazar Çeşitleri
4 Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi
5 Pazarlama Yönetimi ve Fonksiyonları; Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma
6 Finansman Fonksiyonu; Finansmanın Anlamı ve Önemi, Finansman Kaynakları, Finansal Piyasalar, Finansal Tablolar
7 İnsan Kaynakaları Yönetimi Fonksiyonu, İKY Kavramı, İşgören Devir Hızı, Teknik İşlevler
8 Personel Bulma ve Seçme, İşe Alıştırma ve İşgören Eğitimi
9 Performans Değerlendirme, İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Üvenliği, Endüstriyel İlişkiler
10 Midterm exam
11 Halkla İlişkiler Fonksiyonu; Halkla İlişkilerin Tanımı ve Önemi, Hİ'in Fonksiyonları, Amacı ve İlkeleri
12 Halkla İlişkilerin İlkeleri, İletişim Araçları ve Örgütlenmesi
13 Muhasebe Kavramı ve Önemi, Muhasebenin Fonksiyonları, Muhasebe Çeşitleri
14 Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu; Anlamı, Önemi ve Türleri
15 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54200 1449565 İşletmecilik hakkında temel bilgilere sahip olur.
54201 1449585 Bu alanlardaki çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, yaşanan temel sorunları bilir.
54202 1449605 Alanda edindiği bilgileri kişisel ve kurumsal düzeyde kullanır.