Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR501 İletişim Becerileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İletişim becerileri, etkili iletişim yöntemleri, iletişim çatışmaları ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olabilmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç .Dr. Hasan DAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Danziger, K. (1976). Interpersonal communication. New York: Pergamon Press. DeVito, J. A. (2009). The interpersonal communication book. (12th ed.). Boston, MA : Pearson/Allyn and Bacon. Hartley, P. (1999). Interpersonal Communication. (Second ed.). USA: Routledge. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (2011). Alim Kaya (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Gürüz, D. ve Eğinli, A. T., (2011). Kişilerarası İletişim: Bilgiler, Etkiler, Engeller (2. Basım). Ankara: Nobel. Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları ve Empati (5. Baskı). İstanbul: Sistem. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal. Genel İletişim. (2009). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Etkili İletişim. (2010). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cüceloğlu, D. (2003). İletişim Donanımları (15. Basım). İstanbul: Remzi. Kılıçaslan, E. (2011). İletişim Kurma Becerileri. İstanbul: Kriter. Navarro, J. & Karlins, M. (2012). Beden Dili (6. Basım). Taylan Taftaf(Çev.). İstanbul: Alfa. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2009). Bedenin Dili (44. Basım). İstanbul: Remzi. McMillan, S. (1998). Daha İyi Nasıl… İletişim Kurma. Ali Çimen (Çev.). İstanbul: Timaş. Dalkılıç, A. (2004). İletişimde İletişim. İstanbul: Elma. Rosenberg, M. B. (2004). Şiddetsiz İletişim. Gülden Şen ve Mahmut Tuna (Çev.). İstanbul: Sistem. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişimin tanımlanması, iletişim modelleri, iletişim türleri, İletişim becerileri, etkili iletişim yöntemleri, iletişim çatışmaları ve çözüm yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 7 14
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişimin tanımı, iletişim süreç ve işlevleri
2 İletişim becerilerine genel bir bakış
3 Kişilerarası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi: Kişilerarası iletişim, kişilerarası ilişkiler ve kişilerarası ilişki tipleri
4 Kişilerarası ilişkiler: Kuramsal yaklaşımlar ve modeller
5 İletişimde dinleme becerisi
6 Etkili iletişimde empati
7 Ara sınav
8 İletişim çatışmaları ve çatışma çözme
9 Aile-içi iletişim
10 İletişimde kendini açma
11 Sözsüz iletişim
12 İletişim sürecinde konuşma becerisi
13 İletişimde İkna
14 Okulda iletişim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388844 İletişimi tanımlar ve iletişim modellerini bilir
2 1393174 Etkili iletişim yöntemlerini öğrenir
3 1373309 İletişim çatışmalarının nedenlerini bilir ve problem çözme becerilerini geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek