Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303045022012 Danışmanlık Teorileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, karmaşık ve kompleks bir yapıya sahip olan ve pek çok gizli güçleri bulunan insanı bütün yönleriyle tanımak ve anlamak için farklı bakış açılarını incelemek ve öğrencilere özbilinç ve farkındalık kazandırarak bireylerin potansiyellerini daha etkili kullanmalarını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birey merkezli psikolojik danışma, davranışçı psikolojik danışma, bilişsel psikolojik danışma, gestalt psikolojik danışma, psikoanalitik ve psikodinamik psikolojik danışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 15 3 45
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birey merkezli psikolojik danışma yaklaşımı
2 Davranışçı psikolojik danışma yaklaşımı
3 Bilişsel psikolojik danışma yaklaşımı
4 Gestalt psikolojik danışma yaklaşımı
5 Psikoanalitik ve psikodinamik psikolojik danışma yaklaşımı
6 Varoluşçu psikolojik danışma yaklaşımı
7 Grupla psikolojik danışma yaklaşımı
8 Aile/sistem yaklaşımı
9 Kültüre duyarlı psikolojik danışma yaklaşımı
10 Kısa süreli terapi ve çözüm odaklı terapi
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Bütünleştirici psikolojik danışma yaklaşımı
13 Psikolojik danışma ve psikoterapi araştırmaları
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63506 1167604 Karmaşık ve kompleks bir yapıya sahip olan insanı bütün yönleriyle tanımaya yönelik farklı yaklaşımları ve bakış açılarını açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
63507 1148035 Bireylerin çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sorunlarına uygun danışmanlık kuramlarından yararlanarak etkili çözümler getirebileceklerdir.
63508 1162229 Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.