Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR503 Halkla İlişkiler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Halkla İlişkiler dersi, yüksek lisans düzeyinde halkla ilişkiler kavramı üzerinde yoğunlaşarak, halkla ilişkiler konusunda temel gereklilikleri kazandırma ve öğrencilere ileri düzeyde bir anlayış kazandırılması amacına yöneliktir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayhan YATKIN, (2010), Halkla İlişkiler ve İletişim, Ankara: Nobel Yay. Ayhan BİBER, (2004), Halkla İlişkilerde Teorik Bir Çerçeve, Ankara: Vadi Yay. Alison THEAKER, (2010), Halkla İlişkilerin El Kitabı, Ankara: Mediacat Yay. İsa KAYAALP, (1996), “Halkla İlişkilerde Dilin İşlevi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üni. S.B.E

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihsel gelişimi; halkla ilişkilerde iletişim, halkla ilişkilerde meslekleşme ve temel ilkeler; halkla ilişkilerde ortam ve araçlar, halkla ilişkilerde uygulama ve değerlendirme, örnek olaylar ve çözüm yolları, halkla ilişkilerin etik boyutu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 15 3 45
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersi giriş, tanışma ve ders materyallerinin temini
2 Halkla ilişkilerin tanımı, tarihi gelişimi ve temel nitelikleri
3 Halkla ilişkilerin tanımı, tarihi gelişimi ve temel nitelikleri
4 Halkla ilişkiler teknikleri
5 Halkla ilişkilerde yöneticiler
6 Mahalli idarelerde halkla ilişkiler
7 Kurumsal itibar yönetimi
8 Kurum içi halkla ilişkiler
9 Halkla ilişkilerde sosyal sorumluluk
10 VİZE HAFTASI (DERS YOK)
11 Halkla ilişkilerde medya ve internet kullanımı
12 Halkla ilişkilerde eğitimin önemi ve çeşitli gruplarla ilişkiler
13 Halkla ilişkilerin etik boyutu
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56402 1390861 Öğrenciler teorik olarak halkla ilişkilerin temel konuları hakkında bilgilenebilecek
56403 1400426 Halkla ilişkileri olumsuz yönde etkileyen faktörleri kavrayabilecek
56404 1377986 Halkla ilişkilerde kullanılabilecek belli başlı yöntem ve teknikler konusunda bilgilenebilecek
56405 1391795 Öğrenciler çalıştıkları kurumlarda daha etkili bir şekilde halkla ilişkiler konusunda iletişim kurmaları yönünde bilgi ve becerilerini geliştirebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.