Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR504 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere Kur’an ve hadislerde dini danışmanlık ilke ve yöntemleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsirleri 02→ Buhari, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Haz.: Mücteba Uğur, M. Cemal Sofuoğlu, DİB. Yay. 03→ Müslim, Sahih-i Müslim ve tercemesi, Ter.:Mehmed Sofuoğlu, İrfan yayınevi, İst. 1974.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an ve hadislerde dini danışmanlık ilkeleri ve yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 15 3 45
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’an ve hadislerde dini danışmanlık ilkeleri
2 Kur’an ve hadislerde dinleme ve anlama
3 Kur’an ve hadislerde bireyle yakın ilişki kurma, problemi tespit ve teşhis
4 Kur’an ve hadislerde bireyin özelliklerini dikkate alma
5 Kur’an ve hadislerde bireyi bilinçlendirme, hayatın anlamını kavratma
6 Kur’an ve hadislerde empati kurdurma
7 Kur’an ve hadislerde cesaret ve destek verme
8 Kur’an ve hadislerde çelişkilere dikkat çekme
9 Kur’an ve hadislerde maddiyata bağlılığı azaltma
10 Kur’an ve hadislerde bencil istek ve arzulardan uzaklaştırma
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Kur’an ve hadislerde örnek verme
13 Kur’an ve hadislerde tavsiyede bulunma
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55855 1397326 Kur’an ve hadislerde dini danışmanlık ilkelerini ve yöntemlerini açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
55856 1376966 Bireylerin çeşitli etkenlerle ortaya çıkan sorunlarına Kur’an ve hadislerden çözümler önerebileceklerdir.
55857 1381939 Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.