Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303045062012 Aile Danışmanlığı Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Aile içi ilişkiler ve ruh sağlığı, aile danışmanlığının amaç, ilke ve teknikleri, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek bazı yardımlar, belli başlı aile danışmanlığı kuramları, kuramların esasını oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamalar hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. İbrahim TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı, Anı Yay., 7. Baskı, Ankara 2011. 02→ İbrahim Ethem Özgüven, Evlilik ve Aile Terapisi, PDREM Yay., İst. 2005. 03→ Nur Meriç, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları, Amerikan Uluslar arası Newport Üniversitesi, 04→ Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara 2008. 05→ Doğan Cüceloğlu, “Ailede İletişim”, Aile Kurultayı, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara 1995, ss. 69-92. 06→ Haluk Yavuzer, Evlilik Okulu, Remzi Kitabevi, İst. 2011. 07→ Önal Sayın, Aile Sosyolojisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İzmir 1990. 08→Cihangir Doğan, Ailenin Önemi ve Vazgeçilmez Fonksiyonları”, Aile ve Eğitim, (Ed.) M. Faruk Bayraktar, Ensar Yay., İstanbul 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aile danışmanlığını gerekli kılan nedenleri, aile danışmanlık kuramları, etkili danışma için gerekli beceriler ve aile içi ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 15 3 45
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile Danışmanlığı: Tanımı ve Temel Kavramları
2 Bir Sistem Olarak Aile: Tanımı, türleri ve fonksiyonları
3 Psikolojik Danışma Süreci ve Aile Danışması
4 Terapötik Süreç
5 Aile Danışmanlığı Kuramları: Psikoanalitik Aile Danışması
6 Yapısal Aile Danışması
7 Yaşantısal / İnsancıl Aile Danışması
8 Stratejik Aile Danışması
9 Bilişsel / Davranışçı Aile Danışması
10 Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar
11 ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Aile İçi İletişim
13 Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54899 1139865 Aile danışma kuramlarını bilir.
54900 1133984 Aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için çeşitli teknik ve uygulamaları tanımlar.
54901 1136032 Aile danışma kuramları arasındaki farklılık ve benzerlikleri analiz eder.
54902 1150893 Aile sorunlarının hukuki boyutunu ve etkin müdahale yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.