Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303045072012 Ruh Sağlığı ve Din 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çok boyutlu bir fenomen olan dini inanç ve uygulamalar ile ruh sağlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu kavramaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Rıza AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Asım Yapıcı,Ruh Sağlığı ve Din,Adana,2007 Mustafa Merter,Dokuz Yüz Katlı İnsan, İstanbul, 2006 Kemal Sayar, Hüzün Hastalığı, İstanbul,1995 Sefa Saygılı,Strese Son,İstanbul,2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psiko-sosyal uyum çerçevesinde ruh sağlığı ve kriterleri.Dindarlık boyutlar.Ruh sağlığı bağlamında dinin bireysel ve sosyal hayata etkileri. Dindarlık, ahlaki davranışlar ve sosyal uyum. Dindarlık, evlilik ve cinsel hayat.Dindarlık ve bedensel sağlık.Dindarlık ve mutluluk.Dindarlık ve özsaygı.Dindarlık ve kaygı. Dindarlık ve depresyon.Dindarlık ve intihar.Dindarlık ve başa çıkma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 50 1
54 Ev Ödevi 0 50 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dindarlık Boyutları
2 Psiko-Sosyal Uyum Çerçevesinde Ruh Sağlığı ve Kriterleri
3 Ruh Sağlığı Bağlamında Dinin Bireysel ve Sosyal Hayata Etkileri
4 Dindarlık ve Ahlaki Davranışlar
5 Dindarlık,Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı
6 Dindarlı,Evlilik ve Aile
7 Dindarlık ve Bedensel Sağlık
8 Dindarlık ve Mutluluk
9 Dindarlık ve Özsaygı
10 Ara Sınav
11 Dindarlık ve Kaygı
12 Dindarlık ve Depresyon
13 Dindarlık ve İntihar
14 Dindarlık ve Başa Çıkma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55491 1151713 Bu dersi alan öğrenci, dinin kişisel doyuma etkisinin genellikle pozitif olduğunu bilebilecek,
55492 1159148 Dini inançların,dindar insanların performanslarını arttırdığını anlayabilecek,
55493 1182461 Dini başa çıkma yöntemlerinin mutluluk için önemli anlamlar içerdiğini öğrenebilecek,
55494 1146250 Dinin stresin oluşumunu engelleyici bir işlevi olduğunu kavrayabilecek,
55495 1146280 Dini inanç ve bağlanmanın intihar riskini azalttığını bilebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.