Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere bireyi tanıma tekniklerini kullanabilme konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ İbrahim Ethem Özgüven, Bireyi Tanıma Teknikleri, PDRM Yayınları, Ankara, 2007. 02→ Muharrem Kepçeoğlu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alkım Yayınları, 2001. 03→ Yıldız Kuzgun, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, ÖSYM Eğitim Yayınları, 1988. 04→ Binnur Yeşilyaprak, Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayınları, 2000. 05→ Yahya Özsoy, Eğitimde Öğrencileri Tanıma Teknikleri, Ankara, 1976. 06→ Füsun Akkoyun, Projektif Teknikler, A.Ü.Eğitim Bil.Fak.Yayınları, Ankara, 1994. 07→ Suat Aydın, Kişiliğin Değerlendirilmesinde Projektif Testler, Ankara. 08→ Üstün Dökmen, Sosyometri ve Psikodrama, Sistem Yayınları, İstanbul, 1995. 09→ Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatı, Çeviren: Kamuran Şipal, Say Yayınları, İstanbul, 2001. 10→ Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı, Anı Yayınları, Ankara, 2011. 11→ İbrahim Ethem Özgüven, Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Ankara, 1994. 12→ Necla Öner, Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Tetsler, Boğaziçi Üni.Yayınları, İstanbul, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bireyi tanımanın amacı, önemi, ilke ve yöntemleri. Bireyi tanımada testler ve test-dışı teknikler: Görüşme, gözlem, derecelnedirme ölçekleri, anektod, anket, psikolojik testler, envanterler, problem tarama listeleri, otobiyokrafi, psikodrama, sosyodrama, sosyometri, bibliyoterapi, hatıra kayıtları, ev ziyaretleri, oyun terapisi, vaka incelemesi ve vaka konferansı, psikolojik danışma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 0 1
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 15 6 90
21 Rapor Sunma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bireyi Tanıma, Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri 01-02
2 Bireyi Tanımanın İşlevi, Yöntem ve Yaklaşımları 01-02-03-05
3 Psikolojik Testler ve Envanterler 01-03-11-12
4 Anket ve Problem Tarama Envanterleri 01-02-04-05
5 Görüşme, Ev Ziyaretleri, Aile Terapisi, Bibliyoterapi, Günlük Zaman Çizelgesi, Hatıra Kayıtları 01-02-04-05
6 Otobiyografi, Psikodrama, Sosyodrama, Oyun ve Oyun Terapisi 01-02-04-05-08
7 Sosyometrik Teknikler, Kimdir Bu? 01-02-08
8 Projektif Teknikler 01-06-07
9 Gözlem ve Derecelendirme Ölçekleri 01-02-04
10 Vaka Kaydı, Vaka İncelemesi, Vaka Konferansı ve Veli Konferansı 01-02-04
11 Ara Sınav veya Araştırma Ödev Sunumu
12 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi 01-02-03-10
13 Psikolojik Danışma Süreci ve Aşamaları 01-02-03-10
14 Toplanan Bilgilerin Kayıt Edilmesi, Saklanması, Kullanılması ve Değerlendirilmesi 01-02-03-04
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253945 Dini danışmanlık ve rehberlik alanında bireyi tanımanın önemi, işlevi, ilke ve yöntemlerini kavrayabilecektir.
2 1253943 Dini danışmanlık ve rehberlik alanında kullanılan bireyi tanıma tekniklerini tanıyarak, bunları bireyleri tanımada kullanabilecektir.
3 1253944 Birey hakkında toplanan bilgilerin kayıt edilmesi, saklanması, kullanılması ve değerlendirilmesi konusunda bilgi ve becerilere sahip olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek