Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303045092012 Sosyal Psikoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, insanların davranışlarını ve bunun nedenlerini sosyal çevre içinde, fakat birey düzeyinde anlamayı ve açıklayabilmeyi kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→Çiğdem Kağıtçıbaşı, Günümüzde İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş,Evrim Y.,İstanbul 2010. 02→ Elliot Aronson vd.,Sosyal Psikoloji, Kaknüs Y.,İstanbul 2012 03→ Salih Güney,Sosyal Psikoloji,Nobel Y.,İstanbul 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Psikolojinin tanımı, araştırma alanları, yöntemi, Türkiye’de sosyal Psikoloji, insan davranışının sosyal ve kültürel boyutu, sosyal etki ve uyma, insanların tutumlarının özellikleri ve tutum değişmesinde kuramsal yaklaşımlar, tutum ve davranış ilişkileri, grup yapıları ve grup dinamiği, sosyalleşme, kültür ve kişilik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Psikolojinin tanımı, alanı, Türkiye’de Sosyal Psikoloji
2 Sosyal Psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler.
3 Sosyal etki ve uyma davranışı deneyleri
4 Tutum tanımı, öğeleri ve özellikleri. Tutumların ölçülmesi(Tutum ölçekleri Thurston, Likert ve Guttman ölçekleri
5 Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
6 Tutum ve davranış ilişkileri
7 İletişim ve propaganda
8 Grup yapıları ve dinamiği, grubun birey üzerindeki etkileri
9 Sosyalleşme, kültür ve kişilik, Ahlaki tutumların gelişmesi
10 Kişiliğin Kültürle İlişkisi Sosyal Değişme ve kişilik değişmesi
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Sosyal Değişme ve kişilik değişmesi
13 Türkiye’de yapılan sosyal psikoloji araştırmalarının değerlendirilmesi
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55312 1148057 İnsanın tutum ve davranışlarının arkasında yatan saikleri bireyin kendi anlam dünyası içinde keşfedebilecek deneyim kazanacaklardır.
55313 1150142 Bireylerin, düşünce, duygu ve davranışlarının,toplumsal ortamdan etkileniş tarzını anlamayı ve açıklamayı öğreneceklerdir.
55314 1165392 Bireylerin toplumsal yapılardaki tutum ve davranışlarının benzerlikleri ve farklılıkları konusunda etken olan unsurların çözümleyebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.