Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303045102012 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kriz Odaklı Dini Danışmanlık dersinin amacı, yüksek lisans düzeyinde dini danışmanlık kavramı üzerinde yoğunlaşarak, kriz odaklı dini danışmanlık konusunda temel bilgi gereksinimlerini öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Osman EYÜPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Osman Eyüpoğlu ve Erkan Perşembe, “Toplumsal Değişim Patolojisi ve Temel Değişim Güdüsü”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 28, yıl 2010, (s.113-129). 02→ Osman Eyüpoğlu, “Bilgi ve Sahip Olma Arzusu Arasındaki İlişki Bağlamında Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddet Söyleminin İrdelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 24–25, yıl 2007, (s.247–273). 03→ Ali, Köse, Talip Küçükcan, Deprem ve Din Marmara Depremi Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir İnceleme, Emre Yayınları, İstanbul, 2006; 04→ Mehmet Ö. Alkan, “Toplumsal ve Siyasal Açıdan 1894 İstanbul Depremi”, Toplumsal Tarih, Ekim, 1999, ss.11-17; 05→ M. Zeki Aydın ve Esen Adem, “Türkiye’de Deprem Zararlarının Çok Olması ile Kader İnancı Arasındaki İlişki”, Diyanet İlmi Dergi, 1997, 33(3), ss.59-74; 06→ V. Frank, İnsanın Anlam Arayışı, Çeviren: s. Budak, Öteki yayınevi, Ankara, 1995; 07→ Nevzat Tarhan, “Deprem Psikolojisi”, Kur’an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, Aralık-Ocak-Şubat 1999-2000, s.107-112; 08→ F. Vercleyen, “Bizans Döneminde İstanbul’da Depremler: Halk Üzerinde Etki”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Çeviren: F. Şamil Arık, 1997, 19 (30), s.299-317.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kriz Kavramı, Krizi Algılama, Krizi Açıklama, Krizle Başa Çıkma Yöntemleri, Kriz Tipleri, Kriz ve Dini İnanç.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 14 1
21 Rapor Sunma 1 26 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 45 45
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 45 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriz Kavramı ve Kriz Tipleri . Kaynak No: 04.
2 Krizin sosyal psikolojik çözümlemesi I. Kaynak No: 01.
3 Krizin sosyal psikolojik çözümlemesi I. Kaynak No: 02.
4 Krizi Algılama ve Açıklama/Yükleme Biçimleri Kaynak No: 03, 05.
5 Krizle Başa Çıkma Tipleri I. Kaynak No: 03, 05.
6 Krizle Başa Çıkma Tipleri II. Kaynak No: 03.
7 Doğal Kökenli Krizler ve Dini İnanç I. Kaynak No: 03.
8 Doğal Kökenli Krizler ve Dini İnanç II. Kaynak No: 03.
9 Beşer Kökenli Krizler ve Dini İnanç I. Kaynak No: 03.
10 VİZE SINAVI
11 Beşer Kökenli Krizler ve Dini İnanç II. Kaynak No: 03, 05.
12 Kriz ve Kader İlişkisi I. Kaynak No: 03, 05.
13 Kriz ve Kader İlişkisi II. Kaynak No: 03, 07.
14 GENEL DEĞERLENDİRME. Kaynak No: 01-08.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228100 ÖÇ-1: Kriz anında en etkili danışmanlık yapmaya yönelik donanıma sahip olacaklardır.
2 1228110 ÖÇ-2: Kriz anında çalışmalarını rapor haline getirebilecek ve bir sonraki danışmanlık hizmetinin daha verimli olmasına katkı sağlayacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.