Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR511 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ceza Evlerinde Dini Danışmanlık dersi, yüksek lisans düzeyinde dini danışmanlık kavramı üzerinde yoğunlaşarak, tarihsel bir bakış açısıyla ceza evlerinde dini danışmanlık konusunda temel gereklilikleri kazandırma ve öğrencilere ileri düzeyde bir anlayış kazandırılması amacına yöneliktir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Rıza AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Sayar, Ruh Hali,İstanbul,2006 Kemal Sayar, Merhamet, İstanbul,2008 Nevzat Tarhan, Kendinizle Barışık Olmak,İstanbul,2006 Nevzat Tarhan, Duyguların Dili,İstanbul,2006 Nevzat Tarhan, İnanç Psikolojisi,İstanbul,2009 Şuayip Özdemir,Cezaevlerinde Din Eğitimi ve Dini Danışmanlık,Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri,Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Suç ve suçlu kavramları, mahkum psikolojisi. Cezaevi ortamı, irşad ve tebliğin önemi, cezaevinde dinî danışmanlık süreci, manevî rehabilitasyonla mahkumların işledikleri suçlardan pişmanlık duymaları, topluma kazandırılmaları. Öğrencilere, suç ve suçlunun tanımı, bireyleri suça yönelten nedenler hakkında bilgi vermek ve bu kişilere dinî danışmanlık yapabilmeleri için beceri kazandırmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suç ve suçlu kavramı
2 Bireyi suça yönelten nedenler
3 Mahkum psikolojisi
4 Cezaevi ortamının psikolojik etkileri
5 Cezaevinde dini danışmanlık süreci
6 Dini başa çıkma ve sabır eğitimi
7 Öfke kontrolü
8 Zihinsel sığınak olarak dua
9 Merhamet,şefkat ve duygusal empati
10 İnanma ihtiyacı ve dini ritüellerin psikolojik değeri
11 Vize veya araştırma ödevi
12 Tövbenin psikolojik yararı
13 Sağlıklı iletişim kurma yolları
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
61748 1379874 Suç ve suçlu kavramını tanımlayarak kişiyi suça yönelten sebepler hakkında bilgi sahibi olabilecek,
61749 1381526 Merhamet,sabır,şefkat ve empati kavramlarının içeriğini öğrenerek cezaevlerinde danışmanlı ihtiyacı hisseden kişilere bu kavramları temel alarak yardımcı olabilecek,
61750 1383034 Danışmanlık hizmetini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilecek ve mahkumlarla doğru bir şekilde iletişim kurarak onları tekrar toplum hayatına kazandırılabilecek,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.