Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR514 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere hastane ve huzurevlerinde dini danışmanlık yöntem ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Nurullah Altaş, “Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri”, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Editörler. N. Altaş, M. Köylü, Gündüz Eğitim ve Yay., Ank. 2012, ss.171-182. 02→ Saadettin Özdemir, “Sosyal Hizmetlerde Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri”, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Editörler. N. Altaş, M. Köylü, Gündüz Eğitim ve Yay., Ank. 2012, ss.171-182. 03→ Öznur Özdoğan, “Kanser Tedavisine Manevi ve Psikolojik Yaklaşım”, Kansere Çözüm Var, Haykitap, İstanbul, 2011, ss.351-364.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnanç-sağlık ilişkisi, Kur’an’da ve hadislerde hastalık ve sağlıkla ilgili esaslar, danışmanlıkta hastalara yönelik kullanılabilecek dini argümanlar, huzurevlerinde dini danışmanlıkta kullanılabilecek yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnanç – sağlık ilişkisi
2 Hasta psikolojisi
3 Kur’an’da hastalık ve sağlıkla ilgili esaslar
4 Hadislerde hastalık ve sağlıkla ilgili esaslar
5 İslam tarihinde hastalara dini bakım ve danışmanlık uygulamaları
6 Hiristiyan kültüründe hastalara yönelik dini danışmanlık uygulamaları
7 Hastalara dönük dini danışmanlık yöntemleri
8 Danışmanlıkta hastalara yönelik kullanılabilecek dini argümanlar
9 Anne baba ve yaşlılarla ilgili dini esaslar
10 Yaşlılık döneminin psikolojik özellikleri
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Huzurevlerinde dini danışmanlıkta kullanılabilecek yöntemler
13 Yaşlılara yönelik kullanılabilecek dini argümanlar
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55832 1353900 Hastane ve huzurevlerinde dini danışmanlık yöntem ve uygulamalarını açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.
55833 1382542 Hastaların ve huzurevi sakinlerinin sorunlarına dini açıdan geçerli ve rahatlatıcı çözümler önerebileceklerdir.
55834 1372976 Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.