Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR502 Danışmanlık Teorileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Psikolojik danışma görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak ve belli başlı danışmanlık teorilerinin ilke ve tekniklerini dini danışmanlık ve rehberlik alanında uygulamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. T.Fikret Karahan ve Mehmet E.Sardoğan, Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar, Nobel Yayını, Ankara. 2. Nancy L. Murdock, Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, Çev. Füsun Akkoyun, Nobel Yayını, Ankara. 3. Gerald Corey, Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları, Çev. Tuncay Ergene, Mentis Yayını, Ankara. 4. Richard Nelson-Jones, Danışma Psikolojisi Kuramları, Ed.Füsun Akkoyun, TDFO Yayını, Ankara. 5. Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul. 6. İbrahim Ethem Özgüven, Evlilik ve Aile Terapisi, PDRM Yayını, Ankara. 7. Muharrem Kepçeoğlu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alkım Yayını, Ankara 8. Orhan Öztürk, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Yay. İstanbul. 9. Gülsen Kozacıoğlu ve Hülya Ekberzade Gördürür, Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, Ed.Gül Çörüş, Alfa Yayını, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Davranış bozuklukları konusunda genel bilgi sahibi olma. Psikolojik danışma görüşlerinin temsilcileri, insan görüşü, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma sürecinde kullandıkları teknikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojik Danışma Teorileri
2 Davranış Bozuklukları: Nevrozlar
3 Davranış Bozuklukları: Psikozlar
4 Psikanaliz
5 Davranışçı Terapi
6 Birey Merkezli Terapi
7 Varoluşçu Terapi
8 Logoterapi
9 Geştalt Terapi
10 Adlerian Terapi
11 Gerçeklik Terapi
12 Transaksiyonel Analiz
13 Akılcı Duygusal Terapi
14 Bilişsel Terapi
15 Bilişsel – Davranışçı Terapi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449921 Davranış bozukluklarının belirtilerini ve özelliklerini açıklar.
2 1449936 Psikolojik danışma teorilerinin insan görüşünü açıklar.
3 1449947 Psikolojik danışma teorilerinin kullandıkları tekniklere dini danışmanlık alanından örnekler verir.
4 1449962 Psikolojik danışma teorilerinin ilke ve tekniklerini dini danışmanlığa uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.