Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak temel psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hasan Tan. (1986). Psikolojik yardım ilişkileri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 2. Nilüfer Voltan Acar. (2009). Yeniden terapötik iletişim. Ankara: Nobel Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerileri; Temel Psikolojik Danışma Becerileri: Dikkati Verme, Soru Sorma, Teşvik Etme, İçerik Yansıtma, Duygu Yansıtma, Özetleme; Temel Psikolojik Danışma Becerilerini Bütünleştirme; İleri Düzey Psikolojik Danışma Becerileri: Odaklanma, Yorumlama, Yüzleştirme, Kendini Açma, Anlık Olma, Geribildirim, Bilgi Verme; Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerilerinin Bütünleştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri Psikolojik danışma sürecinin başında yapılama yapabilme Tanışma
2 Yakından ilgilenme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
3 Konuşmaya açık davet Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
4 Asgari düzeyde teşvik tekniği Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
5 Yansıtma tekniği: İçerik ve duygu yansıtma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
6 Özetleme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
7 Empatik tepki basamakları ve empatik tepki verebilme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
8 Saygı, saydamlık ve kendini açma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
9 Arasınav
10 Somutluk ve ilişkinin şimdi ve buradalığı Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
11 Yüzleştirme tekniği Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
12 Odaklanma, Yorumlama, Geri bildirim ve Bilgi Verme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
13 Psikolojik Danışma Becerilerinin Uygulanması ve Psikolojik Danışma Süreci ile Bütünleştirilmesi-1 Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
14 Psikolojik Danışma Becerilerinin Uygulanması ve Psikolojik Danışma Süreci ile Bütünleştirilmesi-2 Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304513 Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerini tanımlayabilme
2 1304515 Temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilme
3 1304575 Terapötik Aşama Becerilerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek