Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR506 Aile Danışmanlığı Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin aile danışmanlığı uygulamalarındaki kuramları ayrıntılı olarak öğrenmeleri, danışmanlık süreçlerinde uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2012. Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara, 2017. Şahin Kesici (Ed.), Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2013. Şahin Kesici ve diğerleri, Aile Terapsinde Kullanılan Teknikler, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2015. Virginia Satir, İnsan Yaratmak – Aile Terapisinin Başyapıtı, Beyaz Yayınları, İstanbul, 2001. Nilüfer Voltan Acar, Terapötik İletişim, US-A Yayıncılık, Ankara, 2003. Nilüfer Özabacı & Zülal Erkan, Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, Pegem Yayınları, 2013. Rudi Dallos & Ros Draper, Aile Terapisine Giriş, Nobel Yayıncılık, 2012. Samuel T. Gladdin, Aile Terapisi, Tarihi, Kuram ve Uygulamaları, (Ed. İbrahim Keklik, İbrahim Yıldırım), Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamını bir sistem olarak aile, aile yaşam döngüsü ve aile danışmanlığının tarihçesi ile birlikte aile danışmanlığı sürecinde kullanılan kuramlar (Psikoanalitik, Yapısal, Stratejik, Sistemik, Yaşantısal/İnsancıl, Bilişsel/Davranışsal Aile Danışmanlığı Kuramları ile İmago İlişki Terapisi) oluşturmaktadır. Ayrıca her öğrencinin bir aile ile aile danışmanlığı yapması istenmekte ve bu uygulamalar sınıf içinde analiz edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 10 20
2 Final Sınavı 1 5 5
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 6 15 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Dersin içeriği, işleyiş yöntemi, kaynaklar ve değerlendirme ile ilgili bilgilendirme Kuramsal anlatım ve tartışma Yok
2 a. Modernleşme süreci ve değişen aile b. Aile danışmanlığına giriş: Tarih, bir sistem olarak aile ve aile yaşam döngüsü Kuramsal anlatım ve tartışma Yok
3 Danışmanlık sürecinde terapötik iletişim Kuramsal anlatım ve tartışma Yok
4 a. Danışmanlık sürecinde temel kavramlar, oturumlar ve sorular b. 1. Ara sınav/uygulama ve sınıf içi değerlendirmesi Kuramsal anlatım ve tartışma Yok
5 Aile Danışmanlığı Kuramları 1: Psikoanalitik Aile Danışması (Murray Bowen) Aile Danışmanlığı Kuramları 2: Yapısal Aile Danışması (Salvador Minuchin) Kuramsal anlatım ve tartışma Yok
6 Aile Danışmanlığı Kuramları 3: Yaşantısal/İnsancıl Aile Danışması (Virginia Satir) Aile Danışmanlığı Kuramları 4: Stratejik Aile Danışması (Jay Haley) Kuramsal anlatım ve tartışma Yok
7 Aile Danışmanlığı Kuramları 5: İmago İlişki Terapisi Aile Danışmanlığı Kuramları 6: Bilişsel/Davranışçı Aile Danışması Kuramsal anlatım ve tartışma Yok
8 Aile Danışmanlığı Kuramları 7: Sistemik Aile Danışması Aile Danışmanlığı Kuramları 8: Öyküsel ve Çözüm Odaklı Aile Danışması Kuramsal anlatım ve tartışma Yok
9 a. Aile danışmanlığı yol haritası hazırlığı b. 2. Ara sınav/uygulama ve sınıf içi değerlendirmesi Sınav ve değerlendirme Yok
10 Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Yok
11 Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Yok
12 Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları yok
13 Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Yok
14 Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Aile Danışmanlığı Uygulama Sunumları Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515461 Danışmanlık sürecinde kullanılacak terapötik becerileri ve koşulları bilir ve uygular.
2 1515462 Aileyi bir sistem olarak ele alır, ailenin yaşam döngüsü evrelerini bilir ve her evrede yaşanabilecek olası değişimleri açıklar.
3 1515463 Aile danışmanlığında kullanılan kuramları ve bu kuramların danışmanlık süreç ve tekniklerini bilir ve açıklar.
4 1515464 Aile danışmanlığı kuramlarında öğrendiği bilgileri, aile danışmanlığı sürecine uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek