Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR507 Ruh Sağlığı ve Din 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çok boyutlu bir fenomen olan din ya da dini inanç ve uygulamalar ile ruh sağlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu kavramaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Asım Yapıcı, Ruh Sağlığı ve Din, Adana, 2007. Mustafa Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, İstanbul, 2006. Kemal Sayar, Hüzün Hastalığı, İstanbul, 1995. Sefa Saygılı, Strese Son, İstanbul, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psiko-sosyal uyum çerçevesinde ruh sağlığı ve kriterleri. Dindarlık boyutları. Ruh sağlığı bağlamında dinin bireysel ve sosyal hayata etkileri. Dindarlık, ahlaki davranışlar ve sosyal uyum. Dindarlık, evlilik ve cinsel hayat. Dindarlık ve bedensel sağlık. Dindarlık ve mutluluk. Dindarlık ve öz saygı. Dindarlık ve kaygı. Dindarlık ve depresyon. Dindarlık ve intihar. Dindarlık ve başa çıkma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dindarlık Boyutları
2 Psiko-Sosyal Uyum Çerçevesinde Ruh Sağlığı ve Kriterleri
3 Ruh Sağlığı Bağlamında Dinin Bireysel ve Sosyal Hayata Etkileri
4 Dindarlık ve Ahlaki Davranışlar
5 Dindarlık, Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı
6 Dindarlık, Evlilik ve Aile
7 Dindarlık ve Bedensel Sağlık
8 Dindarlık ve Mutluluk
9 Dindarlık ve Özsaygı
10 Ara Sınav
11 Dindarlık ve Kaygı
12 Dindarlık ve Depresyon
13 Dindarlık ve İntihar
14 Dindarlık ve Başa Çıkma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227103 Bu dersi alan öğrenci, dinin kişisel doyuma etkisinin genellikle pozitif olduğunu bilebilecek,
2 1227105 Dini inançların, dindar insanların performanslarını artırdığını anlayabilecek,
3 1227117 Dini başa çıkma yöntemlerinin mutluluk için önemli anlamlar içerdiğini öğrenebilecek,
4 1227127 Dinin stresin oluşumunu engelleyici bir işlevi olduğunu kavrayabilecek,
5 1227131 Dini inaç ve bağlanmanın intihar riskini azalttığını bilebilecktir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.