Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak temel psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hasan Tan. (1986). Psikolojik yardım ilişkileri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 2. Nilüfer Voltan Acar. (2009). Yeniden terapötik iletişim. Ankara: Nobel Yayınevi. 3. Sameera Ahmed ve Mona M. Ammer (2018). Müslümanlar İçin Psikolojik Danışma. Kültüre ve Dine Duyarlı Ruhsağlığı Müdahaleleri. Ankara: Nobel Yayınevi. 4.Sherry Cormier ve Harold Hackney (2016) Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri. Ankara: Mentis Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerileri; Temel Psikolojik Danışma Becerileri: Dikkati Verme, Soru Sorma, Teşvik Etme, İçerik Yansıtma, Duygu Yansıtma, Özetleme; Temel Psikolojik Danışma Becerilerini Bütünleştirme; İleri Düzey Psikolojik Danışma Becerileri: Odaklanma, Yorumlama, Yüzleştirme, Kendini Açma, Anlık Olma, Geribildirim, Bilgi Verme; Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerilerinin Bütünleştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri Danışma Oluşumunun üç aşaması, danışma kalitesini etkiyen ana öğeler ve danışma İlişkilerinin Özellikleri Tanışma
2 Danışanın danışmaya hazır olmasını engelleyen sebepler Danışanı hazırlama Danışma oturumunda dış şartlar Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
3 İlk görüşmenin önemi İlk görüşmede danışman Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
4 Psikolojik danışmada amaç oluşturma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
5 Terapötik beceriler Yapılama, Yakından ilgilenme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
6 Konuşmaya açık davet Asgari düzeyde teşvik Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
7 Yansıtma, Duyguların yansıtılması, Kişiselleştirme Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
8 Arasınav
9 Özetleme, Paylaştırma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
10 Bağlama, Sessizlik Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
11 Terapötik koşullar, Empati, Saygı Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
12 Saydamlık, Somutluk Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
13 İlişkinin şimdi ve buradalığı, Kendini açma Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim
14 Yüzleştirme tekniği Anlatma, Okuma, Gösteri, Gösterip-Yaptırma, Rol Oynama, Geribildirim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521087 Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerini tanımlayabilme
2 1521088 Temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilme
3 1521089 Terapötik Aşama Becerilerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek