Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR510 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kriz Odaklı Dini Danışmanlık dersinin amacı, yüksek lisans düzeyinde dini danışmanlık kavramı üzerinde yoğunlaşarak, kriz odaklı dini danışmanlık konusunda temel bilgi gereksinimlerini öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Erkan Perşembe

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özgür Erdur,Türkan Doğan(Ed.), Kriz Danışmanlığı, Pegem Y., Ankara 2016. Özgür Erdur, Afetler, Krizler, Travmalar ve Psikolojik Yardım, Türk Psikologlar Derneği Y.,Ankara 2014.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kriz Kavramı, Krizi Algılama, Krizi Açıklama, Krizle Başa Çıkma Yöntemleri, Kriz Tipleri, Kriz ve Dini İnanç.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
29 Bireysel Çalışma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriz Kavramı ve Kriz Tipleri
2 Kriz, kriz tepkileri ve kriz danışmanlığı
3 Krizi Algılama ve Müdahale
4 Kriz danışmanlığı ve meslek etiği
5 Çocuk ve ergenlerde kriz değerlendirmesi ve müdahale yaklaşımı
6 Kriz danışmanlığı ve meslek etiği
7 Ruh sağlığı krizleri ve psikolojik yardım
8 Bağımlılık krizleri ve müdahaleler Alkolizm, uyuşturucu, ilaç, sosyal medya bağımlılığı)
9 Aile içi şiddet, toplumsal şiddete dayalı krizler
10 Göçler ve mültecilik sorunları
11 Doğal felaketler ve depremin yarattığı krizlere müdahale.
12 Ekonomik krizlerin yarattığı sorunlar
13 Çocuk istismarına yönelik kriz danışmanlığı
14 Krize müdahalede dini danışmanlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547868 Kriz anında en etkili danışmanlık yapmaya yönelik donanıma sahip olacaklardır.
2 1547869 Kriz anında çalışmalarını rapor haline getirebilecek ve bir sonraki danışmanlık hizmetinin daha verimli olmasına katkı sağlayacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek