Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR515 Araştırma Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerde bilimsel etik anlayışını geliştirmek ve onlara bilimsel araştırma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hasan DAM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, Ankara: 2003. 2. Şener Büyüköztürk ve diğerleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem, Ankara: 2013. 3. Veysel Sönmez-Füsun G. Alacakaptan, Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı, Ankara: 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, bilimsel yöntem, araştırma türleri, araştırma süreci, araştırmanın yöntemi, bilgi toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması ve analizi, araştırmanın raporlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 15 6 90
21 Rapor Sunma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimle ilgili bazı temel kavramlar
2 Bilim ve bilimsel yöntem
3 Bilimsel araştırma yöntemleri: Nicel araştırma yöntemleri
4 Bilimsel araştırma yöntemleri: Nitel araştırma yöntemleri
5 Ölçme araçlarında geçerlik ve güvenirlik
6 Veri toplama teknikleri
7 Nicel verilerin analizi
8 Nitel verilerin analizi
9 İstatistik teknikler
10 Nonparametrik istatistikler
11 Ara Sınav veya Araştırma Ödev Sunumu
12 Bilimsel araştırmaların yazımı
13 Bilimde etik
14 Dipnot ve kaynakça gösterimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512897 Bu dersi alan öğrenci; 1. Bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramları tanır. 2. Bilimsel araştırmada etik kuralları bilir. 3. Bilimsel araştırma yapabilme becerisini kazanır. 4. Bilisel araştırma verilerini raporlaştırır. 5. Bilimsel araştırma verilerini analiz edebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek