Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR501 İletişim Becerileri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İletişim becerileri, etkili iletişim yöntemleri, iletişim çatışmaları ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olabilmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç .Dr. Hasan DAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Danziger, K. (1976). Interpersonal communication. New York: Pergamon Press. DeVito, J. A. (2009). The interpersonal communication book. (12th ed.). Boston, MA : Pearson/Allyn and Bacon. Hartley, P. (1999). Interpersonal Communication. (Second ed.). USA: Routledge. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (2011). Alim Kaya (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Gürüz, D. ve Eğinli, A. T., (2011). Kişilerarası İletişim: Bilgiler, Etkiler, Engeller (2. Basım). Ankara: Nobel. Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları ve Empati (5. Baskı). İstanbul: Sistem. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal. Genel İletişim. (2009). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Etkili İletişim. (2010). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cüceloğlu, D. (2003). İletişim Donanımları (15. Basım). İstanbul: Remzi. Kılıçaslan, E. (2011). İletişim Kurma Becerileri. İstanbul: Kriter. Navarro, J. & Karlins, M. (2012). Beden Dili (6. Basım). Taylan Taftaf(Çev.). İstanbul: Alfa. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2009). Bedenin Dili (44. Basım). İstanbul: Remzi. McMillan, S. (1998). Daha İyi Nasıl… İletişim Kurma. Ali Çimen (Çev.). İstanbul: Timaş. Dalkılıç, A. (2004). İletişimde İletişim. İstanbul: Elma. Rosenberg, M. B. (2004). Şiddetsiz İletişim. Gülden Şen ve Mahmut Tuna (Çev.). İstanbul: Sistem. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişimin tanımlanması, iletişim modelleri, iletişim türleri, İletişim becerileri, etkili iletişim yöntemleri, iletişim çatışmaları ve çözüm yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 7 14
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişimin tanımı, iletişim süreç ve işlevleri Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.2-27
2 İletişim becerilerine genel bir bakış İLETİŞİM BECERİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ.pptx
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.22-53
3 Kişilerarası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi: Kişilerarası iletişim, kişilerarası ilişkiler ve kişilerarası ilişki tipleri kişiler arası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi.pptx
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.62-83
4 Kişilerarası ilişkiler: Kuramsal yaklaşımlar ve modeller kişiler arası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi-2.pptx
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.84-89
5 İletişimde dinleme becerisi Kişilerarası iletişim ve iletişimde dinleme.pptx
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.94-106
6 Etkili iletişimde empati Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.110-129
7 Ara sınav ara sınav
8 İletişim çatışmaları ve çatışma çözme Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.196-217
KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve çatışma çözme.pptx
9 Aile-içi iletişim Aile içi ilişkiler ve iletişim.pptx
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.250-269
10 İletişimde kendini açma KİŞİLERARASI İLETİŞİM ve KENDİNİ AÇMA.pptx
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.136-153
11 Sözsüz iletişim Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.158-171
12 İletişim sürecinde konuşma becerisi İletişim Sürecinde Konuşma Becerileri.ppt
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.324-341
13 İletişimde İkna İletişim Becerileri -İkna edici iletişim.pptx
14 Okulda iletişim OKULDA KİŞİLERARASI İLETİŞİM.pptx
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ed. Alim Kaya, Pegem Yay., ss.274-291

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548357 İletişimi tanımlar ve iletişim modellerini bilir
2 1548358 Etkili iletişim yöntemlerini öğrenir
3 1548356 İletişim çatışmalarının nedenlerini bilir ve problem çözme becerilerini geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek