Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma sürecinde psikolojik danışma temel koşullarını bilir ve temel becerileri süreçte uygulayabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Tan. (1986). Psikolojik Yardım ilişkileri (Psikolojik Danışma ve Psikoterapi) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Nilüfer Voltan Acar. (2009). Yeniden Terapötik İletişim. Ankara: Nobel Yayınevi. H.Hackney,S.Cormier, Çeviri: T. Ergene, S.A.Sevim, (2008). Psikolojik Danışma ilke ve Teknikleri,Ankara: Mentis Yayınları Edit:Nilüfer ÖZBALCI,(2016), Psikolojik Danışma Beceri ve teknikleri, Ankara: Vize yayıncılık Richard Nelson-Jones,Çeviri: Gamze Sart, Temel psikolojik Danışma becerileri, Ankara: Nobel yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerileri; Temel Psikolojik Danışma Becerileri: Dikkati Verme, Soru Sorma, Teşvik Etme, İçerik Yansıtma, Duygu Yansıtma, Özetleme; Temel Psikolojik Danışma Becerilerini Bütünleştirme; İleri Düzey Psikolojik Danışma Becerileri: Odaklanma, Yorumlama, Yüzleştirme, Kendini Açma, Anlık Olma, Geribildirim, Bilgi Verme; Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerilerinin Bütünleştirilmesi konuları incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 10 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 2 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 3 2 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 2 8
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Danışma oluşumunun üç aşaması, Danışma ilişkisinin mahiyeti ve kalitesi (Yakın İlişkinin Kurulması, Baskısız Danışma Atmosferi, Kabul, Empatik anlama,Hakikilik, İletişim. Danışanın Danışmaya Hazır olması, Danışanını hazır olmasını engelleyen sebepler, Danışanı hazırlama, Danışma Oluşumunda dış şartlar Dini Danışmanlık 2.Hafta.pptx
2 Psikolojik Danışmada Terapötik Beceriler Yapılama, Konuşmaya Açık Davet, Kişiselleştirme Dini Danışmanlık 2.Hafta.pptx
Dini Danışmanlık 3. hafta (2).pptx
3 Psikolojik Danışmada Terapötik Beceriler: Özetleme Paylaştırma Bağlama Sessizlik Dini Danışmanlık 3. hafta (2).pptx
4 Terapötik Koşullar: Empatik Tepki Düzeyleri ve tepki alıştırmaları Saygı ve Saygı alıştırmaları Saydamılık ve Saydamlık alıştırmaları Dini Danışmanlık 4 hafta.pptx
5 Terapötik Koşullar: Somutluk ve somutluk alıştırmaları İlişkinin Şimdi ve Buradanlığı ve alıştırmaları Dini Danışmanlık 5. Hafta.pptx
6 Terapötik Koşullar: Kendini Acma ve kendini açma tepki alıştırmaları Yüzleştirme ve yüzleştirme tepki alıştırmaları dini danışmanlık 6 hafta.pptx
7 Terapötik Koşullar ve beceriler ile ilgili örnek çalışmalar dini danışmanlık 7 hafta.pptx
8 Vize VİZE 8 hafta.pptx
9 DANIŞMA ETKİLEŞİMİNDE YEDME TEKNİKLERİ Dini Danışmanlık 9 hafta.pptx
10 KABUL VE ANLAYIŞ BİLDİREN YEDME TEKNİKLERİ: Basit Kabul Tekrarlama Susma 10 hafta.pptx
11 KABUL VE ANLAYIŞ BİLDİREN YEDME TEKNİKLERİ: Özetleme Aydınlatma 11 Hafta.pptx
12 DESTEK VE TEŞVİK NİTELİKLİ YEDME TEKNİKLERİ Cesaretlendirme Tasvip Güvence Verme Reddetme Teşvik 12 hafta.pptx
13 TEŞHİS(TANI)VE ANLAMAYA YÖNELİK YEDME TEKNİKLERİ Genel yedme -Yansıtma 12 hafta.pptx
14 TEŞHİS(TANI)VE ANLAMAYA YÖNELİK YEDME TEKNİKLERİ -Tahlil ve açıklama -Yorum 12 hafta.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280980 Dini danışmanlık ve rehberlik alanını kurumsal ve uygulama boyutlarıyla bilir.
2 1280981 Dini danışmanlık ve rehberlik ile ilgili iletişim becerilerini kazanır.
3 1280982 Dini danışmanlık ve rehberliğin; uygulama alanlarına göre özelliklerini, gereksinimlerini ve problemlerini bilir.
4 1280983 Dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkında görüş ve anlayış geliştirir.
5 1280984 Türkiye'de dini danışmanlık ve rehberliğin problemleri, çözüm önerileri ve geleceği hakkında görüş ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68160 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 68153 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 68158 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 68156 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 68155 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 68154 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 68159 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 68157 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 4 4 5 4 4 5
3 5 4 5 4 4 5 4 5
4 4 3 5 5 4 3 5 4
5 4 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek