Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDR513 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Engelli ve engelli ailelerine yönelik manevi bakım, dini danışmalık ve rehberlik hizmetlerinin neler olabileceği bilgisini ve bu hizmetleri uygulama becerisini kazanabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Manevi Sosyal Hizmetler, (Ed.Ali Seyyar), Rağbet Yayınları, İstanbul, 2008. Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, (Ed.Nurullah Altaş ve Mustafa Köylü), Gündüz Yayınları, Ankara, 2012. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, (Ed.Gürhan Can), Pegem Yayınları, Ankara, 2002. Sevgi Küçüker, “Özürlü Çocuk Ailelerine Yönelik Psikolojik Danışma Hizmetleri” , Özel Eğitim Dergisi, C.1, S3, 1993. M.Naci Kula, “Bedeni Özürlülerin Din Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Psikolojik Hususlar” Gençlik Dönemi Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2003. Özel Eğitime Giriş, (Ed.İbrahim H.Dikmen), Pegem Yayını, Ankara, 2014 İsmail Karagöz,Toplumsal Emanet Engelliler, DİB Yayını, Ankara 2013. M.Naci Kula, Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma, DEM Yayını

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Engellilerin özellikleri ve eğitimi, engelli ve engelli aile bireylerinin sorunları, engelli ve engelli aile bireylerine yönelik yapılabilecek dini danışmalık ve rehberlik hizmetleri; zihinsel ve otistik engellilere, ortopedik engellilere, görme ve işitme engellilere yönelik manevi bakım hizmetleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Engellilerin Sınıflaması ve Özellikleri
2 Engelli Bireylerin Sorunları
3 Engelli Bireylerin Ailelerinin Sorunları
4 Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Engellilere Yönelik Yapılan Hizmetler
5 Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Engellilere Yönelik Yapılan Hizmetler
6 Batıda Engellilere Yönelik Yapılan Hizmetler
7 Görme Engellilerine Yönelik Manevi Bakım Hizmetleri
8 İşitme Engellilere Yönelik Manevi Bakım Hizmetleri
9 Bedensel Engellilere Yönelik Manevi Bakım Hizmetleri
10 Zihinsel Engellilere Yönelik Manevi Bakım Hizmetleri
11 Diğer Engellilere (Otistik, Down, Süreğen Hastalıklı vb.) Yönelik Manevi Bakım Hizmetleri
12 Örgün Eğitim Kurumlarında Engellilerin Din Eğitimi ve Manevi Bakım Hizmetleri
13 Yaygın Eğitim Kurumlarında Engellilerin Din Eğitimi ve Manevi Bakım Hizmetleri
14 Kur’an ve Hz. Muhammed’in Engellilere Bakışı
15 Türkiye’de Engellilerin Yasal Hakları
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512279 Engellileri sınıflayarak, genel özelliklerini bilir.
2 1512280 İslam Dininin engellilere bakışını açıklar.
3 1512281 Engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarının farkında olur.
4 1512282 Engelli bireylere verilebilecek manevi hizmetlerin neler olduğunu bilir ve bunları uygulayabilir.
5 1512283 Türkiye’de ve Batıda engellilerin durumunu açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75892 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
2 75885 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
3 75890 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
4 75888 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
5 75887 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
6 75886 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
7 75891 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
8 75889 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5
2 4 5 4 5 4 5 4 5
3 5 5 5 4 4 5 5 5
4 5 4 4 4 5 5 4 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek