Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP207 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye, Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları uygulamak, Yeterli ve dengeli beslenmek Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini ayırt etmek, Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisini ayırt etmek,ağırlık çalışmaları ve kondisyonel çalışmalar yapmak, Hasta veya yaralıyı kurtarma tekniklerini uygulama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr.Pelin AKYOL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri. Kondisyonel ve motorik özellikleri . Kondisyon çalışmaları . Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları . Yeterli ve dengeli beslenmek . Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini . Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi . Antrenman teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beden eğitimi ve sporun insan sağlığı üzerindeki etkileri BEDEN EĞİTİM VE SPORUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.docx
2 Beden eğitimi ve sporun insan sağlığı üzerine etkileri BEDEN EĞİTİM VE SPORUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.docx
3 Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımlar Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımlar.pptx
4 Yeterli ve dengeli beslenmek Yeterli ve Dengeli Beslenmek.pptx
5 Temel antrenman bilgisi, yüklenme, planlama, antrenman çeşitleri Temel Antrenman Bilgisi.pptx
6 Temel antrenman bilgisi, yüklenme,planlama, antrenman çeşitleri Temel Antrenman Bilgisi -2.pptx
7 Ara sınav
8 Antrenman için hazırlık Antrenman için hazırlık.pptx
9 Su içinde kazazede kurtarma. Su İçinde Kazazede Kurtarma.pdf
10 Su içinde kazazede kurtarma Su İçinde Kazazede Kurtarma.pdf
11 Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri.pdf
12 Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri.pdf
13 Salon ve havuz uygulamaları https://www.mynet.com/goruntulu-haber-akut-uyelerine-suda-kurtarma-tekniklerini-ogretiyor-2048843-myvideo
14 Salon ve havuz uygulamaları https://www.youtube.com/watch?v=GYNTvpxD28E
15 Salon ve havuz uygulamaları https://www.youtube.com/watch?v=7BwMxozVLtI&t=122s

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1105409 Fiziksel aktivite ve dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek,
2 1105410 Fiziksel aktivite ve solunum sistemi arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek
3 1105411 Fiziksel aktivite ve kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek,
4 1105412 Fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulayabilmek
5 1105413 Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm yöntemlerini kavrayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek