Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türkiye'nin Yapısal Jeomorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KURTER, A., 1989. "Gökçeada Jeomorfolojisi", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 06: 47-60. KORKMAZ, H., 2006, “Antakya’da Zemin Özellikleri ve Deprem Etkisi Arasındaki İlişki”, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt: IV, Sayı:2, sf.47-63, Ankara. MADDY, D., DEMİR, T., BRİDGLAND, D.R., WELDKAMP, A., STEMERDİNK, C., SCHRİEK, T.V., WESTAWAY, R., 2008, “The Early Pleistocene development of the Gediz River, Western Turkey: An upliftdriven, climate-controlled system?. International, Quaternary 189, 115-128. KAYAN, İ., 1998, “Yeni yaklaşımlarla Türkiye'nin Plio-Kuaterner paleocoğrafyası”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı 6 ("21. Yüzyıla Doğru Türkiye" Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı) s. 189-197. Ankara. İZBIRAK, R., 1991, “Yerbilimi Bilgileri”, MEB. Yay. Öğretmen Kitapları Dizisi: 155. GÜNEY, E., 1999, “Jeomorfoloji Uygulaması”, Basılı Kitabı. GÜNEYSU, A. C., 1989. "Karst Araştırmalarında Jeomorfolojinin Rolü", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 06: 137-142. GÜNEYSU, A. C., 1990. "Karst Akiferleri", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 07: 131-135. EROL, O., 1992. "Türkiye'deki Deniz Yüzeyi Yükselmesinin Geçmişte ve Gelecekteki Etkileri, Bu Yönden Alınması Gerekli Önlemler", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten 09: 21-43.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye Jeomorfolojisinin Analizi Türkiye Jeomorfolojisinin Yapısal Özellikleri ve Örneklenmesi Yapısal Jeomorfolojik Şekiller ve Oluşumlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 35 35
23 Proje Sunma 1 11 11
29 Bireysel Çalışma 10 10 100
36 Rapor 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeomorfoloji Ve Tanımlaması FLÜVYAL JEOMORFOLOJİ-DERSİ-M. ABAHDIR [Otomatik kaydedilme].pdf
2 Jeomorfolojinin Prensipleri
3 Yapısal Jeomorfoloji ve Önemi
4 Yapısal Jeomorfolojik Şekiller
5 Türkiye'de Yapısal Jeomorfolojik Şekillere Örnekler
6 Yatay Yapı
7 Monoklinal Yapı
8 Faylı Yapı
9 Kıvrımlı Yapı
10 Ara Sınav
11 Volkanik Yapı
12 Diskordans Yapı
13 Türkiye'den Örnekler
14 Türkiye'de Aktif Morfolojik Gelişim Üniteleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1407842 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek;
2 1417308 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek
3 1394582 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek
4 1418395 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek
5 1419947 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek