Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Kuvaterner bilimini ve konularını kavramak, Kuvaterner’deki doğal ortam değişmelerini zaman- mekan ilişkisi bağlamında akademik bir çerçevede anlamaya yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Erol, O. 1979. Dördüncü Çağ. Ankara Üniversitesi, Coğrafya Araştırma Enstitüsü Yayınları, No. 22, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Jeolojik zamanlar ve Kuvaterner kronolojisi; Kuvaternedeki iklim değişmeleri; Kuvaterner’deki neotektonik hareketler;Başlica alp buzul dönemleri; Akdeniz, Karadeniz ve Hazar denizi ilişkisi; Deniz seviyesi değişmeleri; kıyı şekilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanımı KUVATERNER COĞRAFYASI.pdf
2 Jeolojik Zamanlar Hakkında Genel Bilgiler
3 Jeolojik Zaman Tablosu
4 Kuvaterner Hakkında Genel Bilgiler
5 Kuvaterner Kronolojisi
6 Kuvaternerdeki İklim Değişiklikleri
7 Başlıca Buzul Dönemleri
8 Buzul Arası Dönemler
9 Ara Sınav
10 Kuvaterner'deki Neotektonik Hareketler
11 Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi İlişkisi
12 Deniz Seviyesi Değişiklikleri
13 Deniz Seviyesi Değişikliklerinin Sonuçları
14 Deniz Seviyesi Değişiklikleri Sonucunda Oluşan Kıyı Şekilleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73717 1403211 Kuvaterner bilimini ve konularını kavramak
73720 1427680 Kuvaternerdeki iklim değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmak
73721 1428688 Doğal ortam değişmelerini zaman-mekan ilişkisi içerisinde açıklayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
73717 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
73720 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
73721 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek