Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İklime özgü morfodinamik süreçlerin analizi; yerşekli topluluklarının sentetik tanımı; geçmiş zaman şekillerinin ayırt edilmesi başlıca amaçlardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rathjens, C. (1971): Klimatische Geomorphologie. Wiss. Buchgesell. Darmstadt. Erol, O. (1992): Klimajeomorfoloji. I. Genel Koşullar. İ.Ü.Deniz Bil.ve Coğr. Enst. İstanbul. Kurter, A. (1979): Türkiye’nin Morfoklimatik Bölgeleri. İ.Ü.Coğr. Enst. Yayl. No:106. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders konuları ve kavram tanımı; Jeomorfoloji içindeki yeri; şekillenmeye iklimin etkisi; geçmiş dönem iklim değişmeleri;Türkiye’nin morfoklimatik bölgeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 37 37
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 1 1 1
49 Performans 3 20 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klimajeomorfolojinin tanımı, yöntemi
2 Klimajeomorfolojinin tarihçesi
3 Klimajeomorfolojik şekil oluşumu,
4 Zonal şekiller
5 Azonal şekiller
6 Klimajeomorfolojide farklılık ve benzerlikler
7 Geçmiş dönem şekilleri
8 Ara sınav
9 Denüdasyonal süreçler
10 Anadoluda plüvyal dönemler
11 Aşınım süreç ve etmenler
12 Paleoklimatolojik çalışma yöntemleri
13 Paleoklimatolojik çalışma yöntemlerinden dünyadan ve Türkiye’den örnek çalışmalar
14 Klimajeomorfolojik çalışmalardan örnekler ve tartışılması
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394611 Klimajeomorfoloji ile ilgili terim ve kavramları öğrenebilmeli,
2 1383211 Jeomorfolojik şekiller ile iklim süreçleri arasındaki bağıntıyı ortaya koyabilmeli,
3 1386526 Klimajeomorfoloji üzerine alan çalışmalarında bulunabilmeli
4 1387754 Dünyanın farklı iklim bölgelerinde görülen morfolojik şekilleri tanıyabilmeli,
5 1389829 Paleoklimatolojik çalışmalar için yeterli bilgi donanımına sahip olmalıdır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek