Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkiye kıyılarının oluşumunu, morfolojik özelliklerini ve başlıca şekillerini tanıtmaktır. Ayrıca, birkaç görünüş ve uygulama ile Türkiye kıyılarının jeomorfolojisi konusundaki bilgileri geliştirmek amaç edinilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeybek, H. İ., 2012, Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri Ders Notları. Samsun. Atalay, İ., 1987, Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay. No: 9, İzmir. Erinç, S., 1954, Karadeniz ve Çevresinin MorfolojikTekamülü ile Pleistosen İklim Tahavvülleri Arasındaki Münasebet. İst. Üniv. Coğrafya Enst. Derg. Sayı: 5-6, 49-94, İstanbul. Fairbridge, R.W., 1972, Quaternary sedimentation inthe Mediterranean Region controlled by tectonics, paleoclimates and sea level. Stanley D.J. (Ed.). The Mediterranean Sea: 99-113. Stroudsburg. Kelletat, D., 1984, Biyoerozyon Açısından Akdeniz Bölgesi Kıyı Araştırmaları Sonuçları ve Sorunları (Türkçesi: C. Şahin). Jeomorfoloji Dergisi, Sayı: 12, 115-124, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye kıyılarının morfolojik özellikleri. Dalgalar. Akıntılar. Seviye değişmeleri. Kıyı erozyonu. Kıyılarda sediment taşınması. Kıyılarda birikim. Türkiye’de yeni deniz seviyesi değişmelerinin önemi. Kıyı şekilleri: Falezler, taraçalar, kumsallar, deltalar, deniz mağaraları ve diğer şekiller. Pasifve aktif sınırlı kıyılar. Kıyı yönetimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye Kıyıları
2 Türkiye kıyılarından yararlanma
3 Kıyı hukuku açısından Türkiye kıyıları
4 Türkiye kıyılarının oluşumunda rol oynayan iç etmenve süreçler
5 Türkiye kıyılarının oluşumunda rol oynayan dış etmen ve süreçler
6 Türkiye’nin kıyı tipleri
7 Yüksek kıyılarda kıyı gelişimi
8 Ara Sınav
9 Alçak kıyılarda kıyı gelişimi
10 Türkiye kıyılarının şekillenmesinde rol oynayan süreçler
11 Karadeniz kıyılarımızın jeomorfolojik özellikleri
12 Marmara kıyılarımızın jeomorfolojik özellikleri
13 Ege kıyılarımızın jeomorfolojik özellikleri
14 Akdeniz kıyılarımızın jeomorfolojik özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65582 1382983 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler kıyılarla ilgili temel terim ve kavramları başkalarına başarı ile aktarabileceklerdir.
65583 1372667 Kıyıların Türkiye için önemini kavrayabileceklerdir.
65584 1377522 Türkiye’de kıyılardan yararlanma şekillerini tanımış olacaklardır.
65585 1387216 Türkiye’de kıyıların şekillenmesinde rol oynayan süreçler ile başlıca aşınım ve birikim şekillerinin oluşum ve özelliklerini yorumlayabileceklerdir.
65586 1388930 Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımızın jeomorfolojik özelliklerini yorumlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
65582 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65583 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65584 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65585 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65586 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek