Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türkiye’de başlıca ekolojik kuşakların tanıtılması ve sorunların ortaya konularak çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Associate Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Düzenli, S., Güney, K., Kurt, F. (2004). Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi) Ankara: Palme Yayıncılık. Atalık, A. (2006). “Küresel ısınmanın su kaynakları ve tarım üzerine etkileri”. Bilim ve Ütopya, 139: 18-21. Keleş, R. 1978, Çevre Sorunları ve Çevre Hakları, İnsan Hakları Armağanı (XX X. Yıl), Ankara. Koçman, A. (1993). “Türkiye İklimi”. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 72 Sayfa: 49-53. İzmir. Yüksel, S. Nalbantçılar, M.T. Balkaya, N. Onar, A.N. (1997). “Samsun ili içmesuyu kuyularındaki çevresel kirliliğin araştırılması”. 50. Jeoloji Kurultayı Etkinlikleri, Yeraltısuyu Sempozyumu Bildiri Özleri, 2-4 Nisan 1997. Ankara. -İnternet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki ekolojisine, iklim elemanları ( sıcaklık, yağış miktarı, rüzgar...) ve faktörleri (yükselti, bakı, relyef), bitki yetişme koşulları (toprak, su, sıcaklık), coğrafi dağılış, ekolojik karakteristikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ekolojisine giris,
2 Ortam kosulları
3 İklim elemanları (sıcaklık, yagıs miktarı, rüzgar…)
4 İklim faktörleri (yükselti, bakı, relyef),
5 Bitki yetisme kosulları (toprak, su, sıcaklık),
6 Bitkilerin yeryüzünde cografi dagılısı
7 Ekolojik karakteristikler.
8 Ara sınav
9 Endemikler,
10 İklimin bitkilerin dagılısına Etkileri
11 Bitki formasyonları
12 Türkiye’nin baslıca ekolojik kusakları
13 Türkiye’nin baslıca ekolojik kusakları
14 Ekolojik kusaklar üzerine yapılan çalısmalarda takip edilen bilimsel yöntemler
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390333 Bitki ekolojisiyle ilgili temel kavramları ögrenebilmeli,
2 1409500 Ortam kosullarını ögrenebilmeli,
3 1385434 Arazi gözlemlerinde bulunabilmeli,
4 1379269 Bitki topluluklarını tanıyabilmeli,
5 1386181 Farklı ortam kosullarına baglı degisen bitki formasyonları sunabilmelidir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek