Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarım ve iklim arasındaki ilişki arasında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vejetasyon Cografyası, Sırrı Erinç, st. Üniv. Yay. no:2276, stanbul 1977. Flora of Turkey and the East Aegean Islands V, P.H. Davis, Edinburgh Univ. Press. Bitki Sosyolojisi(Vejetasyon Bilimi), Mahmut Kılınç, Palme yayıncılık, Ankara- 2005 Bitki Ekolojisi, Kudret Kevseroğlu, Bitki Ekolojisi, OMÜ, Ders Kitabı no:31, Samsun-1999 İnternet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal klimatolojiye giriş, iklim eleman ve faktörleri, bitki yetişme koşulları(toprak, su, sıcaklık), tarımekosistemi, üretim ve iklim ilişkisi, maksimum ve minimum sıcaklıklar, ekstrem hava olayları, iklim değişmesinin tarım üzerine etkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal klimatoloji tanımı, önemi
2 Tarımsal klimatolojinin tarihçesi
3 Tarımsal klimatolojinin Cografya bilimindeki yeri
4 klim eleman ve faktörlerinin tarımsal etkinliklere etkisi
5 Ortam kosulları ve tarım iliskisi
6 Tarım ekosistemi
7 Tarımsal üretim ve iklim iliskisi
8 Ara sınav
9 Ekstrem hava olaylarının tarıma etkisi
10 klimde meydana gelen salınımların tarıma etkisi
11 Türkiye’de tarımı etkileyen baslıca iklim elemanları
12 Kuraklık-tarım iliskisi
13 Don-tarım iliskisi ve üretime etkisi
14 Tarımsal klimatolojide arastırma yöntemleri
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65995 1385871 Tarımsal Klimatoloji ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli,
65996 1407281 Tarımsal faaliyetler ile iklim arasındaki bagıntıyı ortaya koyabilmeli,
65997 1385318 Tarımsal faaliyetlere iliskin görüsler ortaya koyabilmeli,
65998 1398797 Türkiye’nin farklı yörelerinde uygulanan tarımsal faaliyetler ile iklim kosulları üzerine bilgilere sahip olmalı,
65999 1381864 Tarımsal Klimatoloji ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
65995 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4
65996 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4
65997 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4
65998 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4
65999 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek