Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Şehir içi arazi kullanımı ve planlaması dersinin amacı, şehir alanlarında araziden en iyi yararlanmanın bilimsel yöntemlerini ortaya koymak ve sürdürebilir arazi kullanım planlamasına öneriler getirmektir. Öğrencilerin şehir içi arazi kullanımı ile ilgili projelerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DENKER, Bedriye. 1976, Şehir içi Arazi Kullanılışı, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 83. İstanbul. GÖNEY, Süha, Şehir Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Coğ. Enst. Yay. No:91, İstanbul. TÜMERTEKİN, E, 1973, Urbanization and urban functions in Turkey, Publication of gegrapical institute, N: 72. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şehir içi arazi kullanımı, ikametgah alanları, ticaret ve merkezi iş alanları, sosyal ve kültürel alanlar, sanayi alanları, şehir içi ulaşım, turizm ve rekreasyon alanlarını gibi çeşitli kullanım alanları olarak geniş ve çeşitli arazi kullanım şekillerini ve bu alanların sürdürülebilir kullanımı ve planlanması konularını ele almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir alanı ve şehir içi arazi kullanımına coğrafi yaklaşım
2 Şehir fonksiyonları ve gelişimleri
3 Şehir alanlarının yatay dikey gelişimi
4 Şehirde farklı kullanım alanları: Şehir merkezi – Merkezi iş sahası
5 Şehir içi ulaşım ve ticaret fonksiyonu alanları
6 Şehirde idari ve kültürel yapılar ve arazi kullanımına etkileri
7 Yeşil alanlar ve rekreasyon alanları
8 Ara sınav
9 İkametgah alanları ve yapılaşma
10 Şehir içi arazi kullanımı ile ilgili sorunlar örnekler
11 Şehir içi arazi kullanımı çalışmaları - örnek incelemesi
12 Şehirsel koruma
13 Şehir içi arazi kullanımının planlanması
14 Şehir planları
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1381392 Şehir alanlarında araziden en iyi yararlanmanın bilimsel yöntemlerini ortaya koyar.
2 1383587 Sürdürebilir arazi kullanım planlamasına öneriler getirir.
3 1386101 Öğrenciler şehir içi arazi kullanımı ile ilgili projeler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek