Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders kapsamında iklim ve iklim değişimleri, istatistiksel analizleri, gelecekteki olası iklim değişimleri konularında analiz boyutunda yetişmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Ardel, A., Kurter, A., Dönmez Y. (1969). Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 1123/40, Sayfa. 322,Taş Matbaası, İstanbul. *Atalay, İ., (2010), Uygulamalı Klimatoloji, META Basım Matbaacılık, İzmir. *Bağcı, H.R. (2017), Yeşilırmak Deltasında (Çarşamba/Samsun) Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun. *Bahadır, M. (2013),Samsun İli İklim Özelliklerinin Enterpolasyon Teknikleri ile Analizi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4, 1, 4. *Bahadır, M., (2011)Türkiye'de İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey-Güney Yönlü Sıcaklık ve Yağış Değişim Öngörüleri, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 4, 26, 9. *Dönmez, Y., (1979), Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 2506/102, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. *Erol, O. (2011), Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, İstanbul. *Erinç, S. (1984), Klimatoloji ve Metotları, İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul. *Nişancı, A., (1990), Klimatoloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-7636-09-6, Samsun. *Koçman, A., (1993), Türkiye İklimi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:72. İzmir. *Çiçek, İ., (1999),Türkiye’de Seçilmiş İstasyonların Ortalama Sıcaklık Rejimleri”, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:61-94, Ankara. *Şahin, K., Bağcı, H.R., (2015), Türkiye’de Lodos’un Sinoptik Klimatolojisi (Samsun İli Örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 40, Sayfa: 413-422. *Türkeş, M. (2017), Genel Klimatoloji, Kriter Yayınevi, İstanbul. *Türkeş, M., (2016), Klimatoloji ve Meteoroloji, Kriter Yayınevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği Türkiye iklimi ve temel öğeleri İklim Değişikliği analizleri ve gelecekteki olası etkileri Deniz seviyesi değişimleri ve iklim ilişkisi İklim Haritalarının üretilmesi ve güncellenmesine yönelik uygulamaları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İklim ve Tanımı Uygulamalı Klimatoloji 1. Hafta.pdf
2 İklim Değişimi ve Salınımları
3 Jeolojik Devirlerde İklim değişimleri
4 İklimsel Verilerin Toplanması ve Veri Girişi
5 Minitab nedir ve iklimsel uygulamalarda kullanımı
6 Trend analizleri ve yorumlaması
7 Korelasyon analizleri ve yorumlaması
8 SPSS uygulamaları ve iklim modellemeleri
9 Ara Sınav
10 Spss analizlerinin CBS ile Birleştirilmesi
11 Coğrafi Bilgi Sistelerinde Model İklim Haritaları Üretimi
12 İklim Haritalarının Dönemsel Değişim Analizleri
13 İklim Haritalarının Yorumlanması
14 İklim Döngüsü ve Senaryoların Moldellenmesi
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81346 1387601 Türkiye iklimi ve temel öğelerinin öğrenilmesi
81348 1396548 İklimsel yöntemlerin öğrenilmesi
81349 1398783 İstatistiksel iklim modellerinin öğrenilmesi
81352 1384630 İklimsel senaryoların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile analizi ve haritalanmasının öğrenilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
81346
81348
81349
81352
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek