Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türk ve Dünya Göllerini tanıtmak, çeşitli özelliklerini incelemek, çevreleri için taşıdıkları önemi ve gelişim süreçlerini anlatmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Akademik makaleler,süreli yayınlar, Hidroğrafya ile ilgili kaynaklar,sunumlar…

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hoşgören,Y.( 2005 ) “ Basic Lines of Hydrography-II Lakes “ Hoşgören,Y.( 2005 ) “ Hidroğrafya’nın ana çizgileri “

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye ve Dünya Gölleri’nin oluşumu, gelişimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri,bu göllerin sınıflandırılmaları ve Türkiye ve Dünya için taşıdıkları önem dersin temel konularıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göl kavramı, oluşumu ve özellikleri
2 Göl Çeşitleri (Türkiye ve Dünya Örnekleri)
3 Göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri,
4 Göl hareketleri, erozyon ve çökelme faaliyetleri, seviye değişiklikleri ve nedenleri
5 Göller ve göl ekolojisi
6 Türkiye'nin ve dünyanın göl bölgeleri
7 Son yıllarda, çevresel değişikliklere maruz kalan göller
8 Ara sınav
9 Göllerde ulaşım ve enerji üretimi
10 Dünyanın en büyük ve en derin gölleri
11 Göl havzaları ve özellikleri
12 Göller ve sulak alanlar
13 Göller ve eğlence etkinlikleri,
14 Türkiye ve Dünya Gölleri Üzerine Akademik Bibliyografya
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66225 1364210 Göl kavramını ve oluşum özelliklerini açıklayabilmeli,
66226 1382880 Türkiye ve Dünya Göllerini tanıyabilmeli,
66227 1383127 Göllerle ilgili problem tespiti yapabilmeli,
66228 1372861 Gölleri ve sulak alanları ekolojik açıdan sınıflandırabilmeli
66229 1381008 Göl havza yönetim ilkelerini bilmeli,
66231 1372932 Göllerle ilgili akademik anlamda yapılan çalışmaları yorumlayabilmeli,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
66225 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66226 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66227 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66228 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66229 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
66231 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek