Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ626 Jeomorfolojik Harita Analizleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı çeşitli ölçeklerdeki topografya haritaları üzerinden Jeomorfolojik birimleri tanımak, ayırt etmek ve jeomorfoloji haritalarında nasıl gösterildiklerini öğretmektir. Dersi alan öğrenciler, ders sonunda topografya haritalarını daha iyi yorumlayarak, yer şekillerini tanımlayabilecektir. Bunun yanı sıra topografya paftaları üzerinden jeomorfoloji haritası üretme becerisine sahip olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Atalay, İ. (2017), Türkiye Jeomorfolojisi, META Basım Matbaacılık, İzmir. *Bağcı, H.R. (2017), Yeşilırmak Deltasında (Çarşamba/Samsun) Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun. *Erinç, S., 2012. Jeomorfoloji I-II (Güncelleştirilmiş 5. Baskı), Der Yayınları, İstanbul. *Erol, O. 1993. Ayrıntılı Jeomorfoloji Haritaları Çizim Yöntemi, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Sayı 10, Sayfa 19-38, İstanbul. *Kurter, A., Hoşgören, M. Y. 1975. Jeomorfoloji Tatbikatı. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları No.1994, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Topografya haritaları, jeomorfolojik birimler, haritalama teknikleri, jeomorfoloji haritası çizim uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeomorfolojinin tanımı tarihçesi ve ekoller
2 Jeomorfolojik birimlerin tanımlanması ve haritalama teknikleri
3 Topografya haritalarının dizinlenmesi ve ölçeklendirilmesi
4 Topografya haritalarında yer şekillerinin belirlenmesi ve yorumlanması
5 Topografya haritalarında alan, ölçek ve eğim hesaplama
6 Topografya haritalarında farklı tekniklerle (kareleme, CBS) alan analizleri ve grafikleme
7 Ara Sınav
8 Jeomorfolojik birimleri klasik yöntemler ile haritalama
9 Jeomorfolojik birimleri CBS teknikleriyle haritalama
10 1/25.000 ölçekli örnek bir paftanın Jeomorfoloji haritasını hazırlama
11 1/25.000 ölçekli örnek bir paftanın CBS teknikleriyle sayısal görüntülemesinin yapılması
12 CBS teknikleriyle sayısal harita üzerinden eğim, bakı, yükselti haritaları üretme ve analizler yapma
13 CBS teknikleriyle sayısal topografya paftası üzerinden 3D ve süperimpoze profil çıkarma
14 Jeomorfoloji haritalarının CBS teknikleriyle yapılan analizlerde altlık olarak kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509246 Yer şekillerini tanımak ve birbirinden ayırt edebilmek
2 1509247 Topografya paftalarını yorumlayabilmek
3 1509248 Jeomorfoloji haritası çizebilmek
4 1509249 CBS Teknikleriyle topografya haritaları üzerinden farklı haritalar üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek