Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ602. Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Coğrafi ve bilimsel metin yazım kurallarını kazandırmak; metinlerde bilimsellik ölçütlerini kazandırmak; metin okuma, eleştirme, özetleme ve analiz etme konusunda bilgi sahibi yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları. Barzun, J. ve Graff, H. F. 2010. Modern Araştırmacı. Kırmızı Yayınları, İstanbul. Day, R. A. 2005. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır ? Tübitak Yayınları, Ankara. Çeşitli kitap, tez, rapor, makale, bildiri vb. akademik kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Coğrafi ve akademik metin türleri üzerine teorik bilgiler ve bunların tartışılması ve bu metin türlerinin kuramsal yaklaşımla incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 10 10
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin ve kaynakların tanıtımı
2 Bilimsel yazı yazma ve kuralları
3 Metin türleri ve çeşitli kuramlar
4 Metin incelemesi ve yöntemleri
5 Metin okuma ve eleştirme
6 Metin özetleme ve analiz etme
7 Metin incelemesi (yüksek lisans tezi)
8 Ara sınav
9 Metin incelemesi (doktora tezi)
10 Metin incelemesi (rapor)
11 Metin incelemesi (makale)
12 Metin incelemesi (bildiri)
13 Metin incelemesi (ders kitabı)
14 Metin incelemesi (akademik kitap)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294239 Bilimsel bakış açısını kazanmak.
2 1294240 Coğrafi ve akademik metinleri inceleyebilmek.
3 1294241 Coğrafya araştırma yöntemlerini etkili kullanabilmek.
4 1294242 Metin eleştirme, özetleme ve analiz edebilmek.
5 1294243 Bilimsel metinleri yorumlama ve bilgi-veri çıkarma tekniklerini kullanabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67571 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 67572 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 67573 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 67574 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 67575 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 67576 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 67577 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 67578 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 68639 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 68640 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 68571 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 68648 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 68641 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 68642 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 68643 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 68644 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 68645 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 68646 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 68647 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4
2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4
3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek