Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Şehir çalışmaları, uygulamalı coğrafyanın bir alanı olarak, şehirlerin gelişimi ve sorunlarını bilimsel olarak ortaya koymak ve coğrafi yöntemlerle çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bir mekan bilimi olarak coğrafya, şehirlerin göç, çarpık kentleşme, altyapı, yanlış arazi kullanımı, doğal kaynakların tüketimi bozulması gibi çevre sorunlarına çözüm önerilerini ortaya koymak durumundadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKAKİS-SMİTH, D. (ed) (1990) Economic Growth and Urbanization in Developing Areas, London: Routeledge. DRAKAKİS-SMİTH, D. (1987) The Third World City, London: Routeledge. TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N. 1997. Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân. Çantay Kitabevi İstanbul. TÜMERTEKİN, E, 1973, Urbanization and urban functions in Turkey, Publication of gegrapical institute, N: 72. İstanbul. KNOX, P., 1994, Urbanization, Introduction of Urban Geography, Prentice Hall. USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada şehirleşmenin gelişimi ve başlıca özellikleri, şehirlerin gelişimi, şehirleşmenin sosyal, ekonomik ve çevre sorunları, şehirlerin çevre planlamaları, şehirlerin sürdürülebilir kalkınması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir coğrafyasının ilgi alanı ve dersle ilgili literatür tanıtımı
2 Şehir ve şehirleşme tanımları, Kır-şehir ayırımı kriterleri
3 Şehirlerin ortaya çıkışı ve şehirleşmenin tarihi gelişimi
4 Dünya’da şehirlerin dağılışı; ülke ve bölgelere göre şehirleşme
5 Şehir fonksiyonları gelişimi. Şehirlerin sınıflandırılmaları
6 Şehirlere bağlı bölgeler; şehirlerin etki alanları
7 Şehir içinde farklı fonksiyon alanları
8 Ara sınav
9 Şehirlerin yatay ve dikey gelişimi ve bunda etkili olan faktörler
10 Şehirleşme sorunları: Göç, Plansız yapılaşma ve gecekondu
11 Ulaşım ve altyapı sorunları
12 Kirlilik ve yaşam kalitesi sorunları
13 Şehirde suç olayları sorunu
14 Şehirsel koruma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1446739 Şehirleşmeyi bilimsel coğrafi yaklaşımla benimser.
2 1446934 Dünyada şehirlerin dağılışını, ülke ve bölgelere göre şehirleşme süreçlerini açıklar.
3 1447036 Şehir fonksiyonlarını tanımlar.
4 1447109 Şehirlerin yatay ve dikey gelişimlerinde mekânsal ilişkileri yorumlar.
5 1447124 Şehirleşme sorunlarını tanımlar, tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5
3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek