Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ612 Avrupa'da Göç 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Avrupa’daki göç hareketlerinin temel yapısı, içeriği ve öçle ilgili terminolojinin kavratılması, göç alan ve göç veren yerlerin özelliklerinin belirlenmesi, göçmenlere karşı hükümetlerin ve yerel halkın tutumlarının belirlenmesi, insan hakları bağlamında göç politikalarının nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi, ırkçılıkla mücadele, göçün çok boyutlu evrensel yapısının kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. APPLEYARD, R., (2001), International Migration Policies: 1950-2000, International Migration, Vol. 39 (6), pp. 7-20. 2. ABADAN N.U., KEMİKSİZ N. , (1986) Türk dış göçü, 1960-1984 : yorumlu bibliyografya 3. UNESCO (1994) Migration, Unesco Publ., Paris. 4.YILMAZ, C. (1992) Batı Avrupa Ülkelerinde Çalışan Türk İşçilerinin Türkiye’de Kırsal Kesim ve Şehirleşme Üzerine Etkileri, İ.Ü. Sos. Bil. Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

20. Yüzyılda Avrupa’daki kitlesel boyuta oluşan göçler ve bunların özellikleri; Çıkış ve varış yerleri, coğrafi dağılımları, göç teorileri ve göç politikaları, muhacirler, mülteciler, sığınmacılar, göçmenlerin vatandaşlığa kabulü, AB politikaları, vd. konula

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göç tanımı
2 Avrupa’da göç hareketlerinin temel nedenleri
3 Göç veren ülkelerin özellikleri
4 Göç alan ülkelerin özellikleri
5 Göçmen tanımı
6 Hükümetler ve yerel halkın göçmenlere karşı tutumu
7 İnsan hakları ve göç
8 Ara Sınav
9 Irkçılık tanımı
10 Irkçılıkla mücadele yolları
11 Muhacirler, mülteciler ve sığınmacılar
12 Muhacirler, mülteciler ve sığınmacılar
13 Göçmenlerin vatandaşlığa kabulü
14 Değerlendirme
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65537 1467801 1-Avrupa’daki göç hareketlerinin temel yapısını kavrayabilme,
65538 1467802 2-Göç alan ve göç veren ülkelerin özelliklerini öğrenme
65539 1467803 3-Göçmenlere karşı tutumları öğrenme
65540 1467804 4-Irkçılıkla mücadele yollarını kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
65537 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
65538 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
65539 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
65540 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek