Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türkiye’nin Akarsu Havzalarını akarsularıyla birlikte tanıtmak, havzaların sorunlarına değinmek,Havzaların fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerini kısaca tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Akademik makaleler,süreli yayınlar,Hidroğrafya ile ilgili kaynaklar,sunumlar…

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hoşgören,Y.( 2005 )“BasicLinesofHydrography–I Underwater and Rivers“ Hoşgören,Y.( 2005 ) ‘ Hidroğrafya’nın ana çizgileri-I Yeraltı Suları ve Akarsular Atalay, İ. ( 1984 ) “ Practices of Hydrography “ Atalay, İ. ( 1984 ) “ Uygulamalı Hidroğrafya “

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin akarsu havzalarını hidroğrafik açıdan inceleyen, çevresel sorunları açısından değerlendiren ; bu havzaların oluşum ve gelişimini anlatan konuları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin Akarsu Potansiyeli COĞ.621 AKARSU 1..pdf
COĞ.621 AKARSU 2..pdf
COĞ.621 AKARSU 3..pdf
COĞ.433 AKARSU HAVZA YÖNETİMİ-dönüştürüldü.pdf
2 Türkiye’nin akarsu havzalarının özellikleri COĞ.621 AKARSU 2..pdf
COĞ.433 AKARSU HAVZA YÖNETİMİ-dönüştürüldü.pdf
2.
3 Akarsu havzalarımızın öncelikli sorunları COĞ.621 AKARSU 3..pdf
4 Günümüzde ve gelecekte su sorunu COĞ.621 AKARSU 4..pdf
5 Akarsu Havza Yönetimi COĞ.433 AKARSU HAVZA YÖNETİMİ.pptx
6 Akarsu Kirlilik Sınıflamaları COĞ.621 AKARSU 5..pdf
COĞ.621 AKARSU 6..pdf
7 Türkiye Akarsuları ve Hidroelektrik Enerji COĞ.621 AKARSU 7..pdf
8 Ara Sınav COĞ.621 AKARSU 8..pdf
9 Akarsularımız ve Tarım COĞ.621 AKARSU 9..pdf
10 Gap Projesi COĞ.621 AKARSU 10..pdf
11 Akarsularımızda Geçmişten Günümüze Ulaşım COĞ.621 AKARSU 11..pdf
12 İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Akarsularımız COĞ.621 AKARSU 12..pdf
13 Su Kaynakları ve Yönetimi COĞ.621 AKARSU 13..pdf
14 Dünya’nın Önemli Akarsuları ve Sınır aşan akarsularımız. COĞ.621 AKARSU 14..pdf
15 Yarıyıl sonu sınavı COĞ.621 AKARSU 14..pdf
16 Görsel materyal değerlendirmeleri ve seminer sunumları COĞ.621 AKARSU 13..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66249 1467849 Akarsularımızın ve Havzalarının genel özelliklerini tanıyabilmeli
66250 1467850 Akarsu havza planlaması ve modellemesi yapabilmeli
66251 1467851 Akarsu havzalarımızın karşılaşabileceği muhtemel sorunları,problem boyutlarıyla tanıtabilmeli
66252 1467846 Konuyla ilgili Ulusal ve Uluslararası basında geçen olayları takip edebilmeli ve bunları bilimsel temeller üzerine oturtabilmeli.
66253 1467847 Akarsu havzalarımızı,sorunları açısından değerlendirerek,çözüm önerileri getirebilmeli,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
66249 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
66250 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
66251 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
66252 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
66253 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek