Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türkiye’de başlıca ekolojik kuşakların tanıtılması ve sorunların ortaya konularak çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Associate Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Düzenli, S., Güney, K., Kurt, F. (2004). Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi) Ankara: Palme Yayıncılık. Atalık, A. (2006). “Küresel ısınmanın su kaynakları ve tarım üzerine etkileri”. Bilim ve Ütopya, 139: 18-21. Keleş, R. 1978, Çevre Sorunları ve Çevre Hakları, İnsan Hakları Armağanı (XX X. Yıl), Ankara. Koçman, A. (1993). “Türkiye İklimi”. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 72 Sayfa: 49-53. İzmir. Yüksel, S. Nalbantçılar, M.T. Balkaya, N. Onar, A.N. (1997). “Samsun ili içmesuyu kuyularındaki çevresel kirliliğin araştırılması”. 50. Jeoloji Kurultayı Etkinlikleri, Yeraltısuyu Sempozyumu Bildiri Özleri, 2-4 Nisan 1997. Ankara. -İnternet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki ekolojisine, iklim elemanları ( sıcaklık, yağış miktarı, rüzgar...) ve faktörleri (yükselti, bakı, relyef), bitki yetişme koşulları (toprak, su, sıcaklık), coğrafi dağılış, ekolojik karakteristikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ekolojisine giris,
2 Ortam kosulları
3 İklim elemanları (sıcaklık, yagıs miktarı, rüzgar…)
4 İklim faktörleri (yükselti, bakı, relyef),
5 Bitki yetisme kosulları (toprak, su, sıcaklık),
6 Bitkilerin yeryüzünde cografi dagılısı
7 Ekolojik karakteristikler.
8 Ara sınav
9 Endemikler,
10 İklimin bitkilerin dagılısına Etkileri
11 Bitki formasyonları
12 Türkiye’nin baslıca ekolojik kusakları
13 Türkiye’nin baslıca ekolojik kusakları
14 Ekolojik kusaklar üzerine yapılan çalısmalarda takip edilen bilimsel yöntemler
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1467863 Bitki ekolojisiyle ilgili temel kavramları ögrenebilmeli,
2 1467864 Ortam kosullarını ögrenebilmeli,
3 1467861 Arazi gözlemlerinde bulunabilmeli,
4 1467860 Bitki topluluklarını tanıyabilmeli,
5 1467862 Farklı ortam kosullarına baglı degisen bitki formasyonları sunabilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek