Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeomorfolojinin tanımı tarihçesi ve ekoller
2 Jeomorfolojik birimlerin tanımlanması ve haritalama teknikleri
3 Topografya haritalarının dizinlenmesi ve ölçeklendirilmesi
4 Topografya haritalarında yer şekillerinin belirlenmesi ve yorumlanması
5 Topografya haritalarında alan, ölçek ve eğim hesaplama
6 Topografya haritalarında farklı tekniklerle (kareleme, CBS) alan analizleri ve grafikleme
7 Ara Sınav
8 Jeomorfolojik birimleri klasik yöntemler ile haritalama
9 Jeomorfolojik birimleri CBS teknikleriyle haritalama
10 1/25.000 ölçekli örnek bir paftanın Jeomorfoloji haritasını hazırlama
11 1/25.000 ölçekli örnek bir paftanın CBS teknikleriyle sayısal görüntülemesinin yapılması
12 CBS teknikleriyle sayısal harita üzerinden eğim, bakı, yükselti haritaları üretme ve analizler yapma
13 CBS teknikleriyle sayısal topografya paftası üzerinden 3D ve süperimpoze profil çıkarma
14 Jeomorfoloji haritalarının CBS teknikleriyle yapılan analizlerde altlık olarak kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509250 Yer şekillerini tanımak ve birbirinden ayırt edebilmek
2 1509251 Topografya paftalarını yorumlayabilmek
3 1509252 Jeomorfoloji haritası çizebilmek
4 1509253 CBS Teknikleriyle topografya haritaları üzerinden farklı haritalar üretebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.